Župnija Brežice
Cesta prvih borcev 34
8250 BREŽICE
tel.: 07/496-12-75

Župnik: Milan KŠELA
URL: http://www.zupnija-brezice.si/home

Delite prispevek s prijatelji!