ČESTITKA IN ZAHVALA P. MAG. ALOJZIJU CVIKLU DJ
novoimenovanemu mariborskemu nadškofu metropolitu

Dragi sobrat v škofovski službi!
   Kot celjski škof, čutim prijetno dolžnost, da Ti kot našemu rojaku ob imenovanju za mariborskega nadškofa-metropolita in ob škofovskem posvečenju, ki bo 26. aprila 2015 ob 15. uri v mariborski stolnici, v imenu duhovnikov, diakonov, redovnikov, redovnic, bogoslovcev in božjega ljudstva celjske škofije iskreno čestitam in Ti zagotavljam našo duhovno in molitveno bližino in pomoč pri izvrševanju Tvoje pastirske službe.
   Hvaležni smo Bogu, svetemu očetu, apostolskemu nunciju v Sloveniji, Tvojim redovnim predstojnikom in vsem, ki so pripomogli k temu, da bo mariborska nadškofija s Tvojim imenovanjem »zadihala s polnimi pljuči« in v Slomškovem duhu nadaljevala svoje duhovno poslanstvo.
   Posebej se Ti zahvaljujem za Tvoje izredno požrtvovalno delovanje pri reševanju finančnih problemov mariborske nadškofije, ko si skupaj s sodelavci odločilno pripomogel k temu, da je prišlo do temeljnega sporazuma, ki bo poslej omogočal postopno reševanje pastoralnih in ekonomskih nalog mariborske nadškofije in metropolije…
   Kot celjski škof Ti izrekam posebno zahvalo in priznanje za vneto in goreče dušnopastirsko delovanje, ki si ga v štirih letih razvil v župniji Vitanje in je rojevalo trajne sadove, posebej v obnovi župnijske cerkve in podružnih cerkva in še posebej v živahnem duhovnem utripu in prenovi verskega življenja v župniji.
   Tvoje škofovsko posvečenje naj bo nov začetek v duhovnem poslanstvu mariborske nadškofije in metropolije.
  Naj Te spremlja obilen Božji blagoslov, varstvo Božje Matere Marije ter zgled in priprošnja sv. Andreja, sv. Alojzija in bl. škofa Antona Martina Slomška.

+Stanislav Lipovšek, celjski škof

Delite prispevek s prijatelji!