Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici. (prim. Jn 16, 13)

Tolažnik je imenovan Duh resnice, ki postavi na laž duha laži, ki nam pogosto
vlada. Jezus obljublja, da nam bo Duh/ljubezen vedno na novo oznanjal skrivnost
Sina, nam ga vtisnil v srce, nas naredil za njegov živi spomin.

Gospod, prosimo te milosti in darov Svetega Duha, da bo škofu Maksimilijanu in
nam vsem dano razumeti zmago križa nad vsemi zmotami sveta.

Delite prispevek s prijatelji!