Vina nimajo. (prim.  Jn 2, 3)
Preprosta Marijina ugotovitev, ki jo izrazi Jezusu. V svatbi Boga in človeka vseskozi zmanjkuje vina.
Marija z apostoli in tistimi, ki ga
poslušajo, hrepeni po novi zavezi,
novem srcu in obljubljenih
blagoslovih.

Gospod, prosimo te milosti in darov Svetega Duha, da nas bo škof Maksimilijan
vodil k Jezusu, viru ljubezni in življenja.

Delite prispevek s prijatelji!