Dajaj Najvišjemu, kakor on daje tebi, velikodušno dajaj, kakor premoreš! (Sir 35, 9)

Vabilo preroka k darežljivi ljubezni. To je rodovitno polje, ki obrodi sad, ne samo v sedanjosti, temveč sega tudi onkraj zemeljskega. Darežljivost je svetilnik, ki sveti vsem, ki pridejo mimo.

Gospod, prosimo te milosti in darov Svetega Duha, razsvetljuj škofa Maksimilijana, da nas bo varno vodil k Jezusu.

Delite prispevek s prijatelji!