Celjski škof Maksimilijan je v skladu z voljo duhovnikov, izraženo z volitvami, in po določilih cerkvenega prava imenoval člane Duhovniškega sveta Škofije Celje za obdobje od 2021 do 2026. Člani Duhovniškega sveta so voljeni predstavniki dekanijskih duhovnikov, nekaj je članov po službi, ki opravljajo odgovorne službe v Škofiji, nekaj pa je imenovanih, ki predstavljajo različne skupine duhovnikov (redovnike, mlade duhovnike, starejše…).

Duhovniški svet predstavlja duhovnike in pomaga škofu pri vodenju škofije. S člani se škof posvetuje o pomembnih vprašanjih in odločitvah. Izmed članov Duhovniškega sveta si škof izbere svetovalce, ki sestavljajo Zbor svetovalcev.
STATUT DUHOVNIŠKEGA SVETA

Člani Duhovniškega sveta Škofije Celje v obdobju od 1. 10. 2021 do 1. 10. 2026:

Izvoljeni člani:
1. Branko Cestnik CMF
2. Janez Furman
3. Miha Herman
4. Damjan Kejžar
5. Anton Krašovec
6. Urban Lesjak
7. Ivan Napret

8. Ivan Šumljak
9. Matej Užmah CM
10. Jože Vehovar

Člani po službi:
11. Vinko Čonč
12. Aleksander Koren

13. Rok Metličar


Imenovani člani:
14. Metod Benedik OFMCap
15. Ernest Benko OFMConv
16. Vlado Bizjak
17. Stanislav Čeplak (stalni diakon)
18. Klemen Jager

19. Janez Kozinc

20. Anton Lavrič CM
21. Matic Lesjak
22. Mitja Markovič
23. Janko Rezar
24. David Zagorc

Delite prispevek s prijatelji!