Celjski škof Maksimilijan je v skladu z voljo duhovnikov, izraženo z volitvami, in po določilih cerkvenega prava imenoval člane Duhovniškega sveta Škofije Celje za obdobje od 2021 do 2026. Člani Duhovniškega sveta so voljeni predstavniki dekanijskih duhovnikov, nekaj je članov po službi, ki opravljajo odgovorne službe v Škofiji, nekaj pa je imenovanih, ki predstavljajo različne skupine duhovnikov (redovnike, mlade duhovnike, starejše…).

Duhovniški svet predstavlja duhovnike in pomaga škofu pri vodenju škofije. S člani se škof posvetuje o pomembnih vprašanjih in odločitvah. Izmed članov Duhovniškega sveta si škof izbere svetovalce, ki sestavljajo Zbor svetovalcev.
STATUT DUHOVNIŠKEGA SVETA

Člani Duhovniškega sveta Škofije Celje v obdobju od 1. 10. 2021 do 1. 10. 2026:

Izvoljeni člani:
1. Branko Cestnik CMF
2. Janez Furman
3. Miha Herman
4. Damjan Kejžar
5. Anton Krašovec
6. Urban Lesjak
7. Ivan Napret

8. Ivan Šumljak
9. Matej Užmah CM
10. Jože Vehovar

Člani po službi:
11. Vinko Čonč
12. Aleksander Koren

13. Rok Metličar
14. Luka Mihevc

Imenovani člani:
15. Metod Benedik OFMCap
16. Ernest Benko OFMConv
17. Vlado Bizjak
18. Stanislav Čeplak (stalni diakon)
19. Klemen Jager

20. Janez Kozinc

21. Anton Lavrič CM
22. Matic Lesjak
23. Mitja Markovič
24. Janko Rezar
25. David Zagorc

Delite prispevek s prijatelji!