V mesecu avgustu se po župnijah dogajajo premestitve duhovnikov, ki sprejemajo nova mesta svojega službovanja in nove odgovornosti. V celjski škofiji so to naslednji:

Matild Domić SDB je na predlog salezijanskega inšpektorja imenovan za župnijskega kaplana v Župniji Sevnica (1. 8.).
Ivan Hrastnik je razrešen službe župnijskega kaplana v Opatijsko – mestni župniji Celje – sv. Danijel in imenovan za župnijskega kaplana v Župniji Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje (1. 8.).
Matej Jakopič, vojaški vikar, je razrešen službe duhovnega pomočnika v Župniji Vitanje (1. 8.).
Dr. Janez Kozinc je razrešen službe župnika Župnije Pišece in prodekana Dekanije Videm ob Savi ter s soglasjem celjskega škofa imenovan za koordinatorja in izvajalca propedevtičnega (pripravljalnega) letnika Bogoslovnega semenišča v Ljubljani za pet let (1. 8.).
Matic Lesjak, novomašnik, je imenovan za župnijskega kaplana Opatijsko – mestne župnije Celje – sv. Danijel (1. 8.).
Urban Lesjak je razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje ter imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Vitanje (1. 8.).
Gregor Majcen, župnijski kaplan v Župniji Brestanica, je imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Pišece (1. 8.). Še naprej bo opravljal službo kaplana v Brestanici, bival bo v Pišecah.
p. Franc Murko OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province razrešen službe župnika sodelavca Župnije Olimje in odhaja v Nadškofijo Ljubljana (1. 8.).
p. Vladimir Rufin Predikaka OFMConv, novomašnik, je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province imenovan za župnijskega kaplana v Župniji Olimje (1. 8.).
Marko Šraml je imenovan za župnika-moderatorja župnije Žusem (1. 8.).
Martin Tonkovič je razrešen službe župnika župnije Žusem in je imenovan za župnika-sodelavca župnije Žusem (1. 8.).
Alojz Vicman, župnik Župnije Nova Cerkev, je razrešen službe župnika soupravitelja Župnije Vitanje (1. 8.).

Že meseca junija so bile izvršene naslednje spremembe:
Anton Lavrič CM je na predlog vizitatorja Slovenske province Misijonske družbe razrešen službe bolniškega duhovnika v Splošni bolnišnici Celje in Psihiatrični bolnišnici Vojnik (30. 6.).
Vladislav Bizant CM je na predlog vizitatorja Slovenske province Misijonske družbe imenovan za bolniškega duhovnika v Splošni bolnišnici Celje in Psihiatrični bolnišnici Vojnik (1. 7.).
Franc Rataj CM, novi vizitator Slovenske province Misijonske družbe, je razrešen službe župnika Župnije Artiče, župnika soupravitelja Župnije Sromlje in dekana Dekanije Videm ob Savi (14. 6.).
Roman Travar CM je na predlog vizitatorja Slovenske province Misijonske družbe razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Dobova ter imenovan za župnika Župnije Artiče in župnika soupravitelja Župnije Sromlje (14. 6.). S soglasjem novega vizitatorja Slovenske province Misijonske družbe je imenovan tudi za dekana Dekanije Videm ob Savi (15. 6.).
Iztok Hanžič, župnijski upravitelj Župnije Sv. Lenart nad Laškim in Župnije Sv. Rupert nad Laškim, je na predlog dekana Dekanije Laško imenovan za župnika Župnije Sv. Lenart nad Laškim in župnika soupravitelja Župnije Sv. Rupert nad Laškim (5. 6.).

Dr. Matjaž Roter, tajnik Apostolske nunciature v Kolumbiji, je bil imenovan za papeškega kaplana – monsignorja (1.1.)


ODPOVED ŠKOFOVSKI SLUŽBI:
10. 7. 2018 je celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek dopolnil 75 let, ko je po kanonu 401 Zakonika cerkvenega prava kot krajevni škof naprošen, da se odpove svoji službi. Ko bo papež njegovo odpoved sprejel, bo škofovski sedež v Celju izpraznjen (prim. kan. 416).

Delite prispevek s prijatelji!