V nedeljo, 16. oktobra 2022, bomo v župnijah celjske škofije izvedli izbiranje članov novih župnijskih pastoralnih svetov, katerih mandat bo trajal 4 leta, do l. 2026 oz. do datuma, ko bo novo izbiranje ŽPS na področju celotne Slovenije.

So tri možne oblike izbire in oblikovanja ŽPS:

Za prvi dve obliki lahko sledimo Priročniku za izbiro župnijskega pastoralnega sveta 2020 – 2025 (Priročnik). Priročnik so prejele vse župnije leta 2020, lahko pa jo najdemo tudi na spletu na POVEZAVI.

Način delovanja in naloge ŽPS so zapisane v statutu ŽPS, ki ga lahko najdete v Priročniku od strani 26 – 32. V Priročniku najdete tudi pravila izbiranja ŽPS. Za pripravo in izbiranje novega ŽPS si vzemite 6 tednov (4. 9. do 16. 10. 2022), kot je predlagano v Priročniku.

ŽPS ima poleg župnika lahko še od 7 – 25 članov (Statut ŽPS, 6. člen), glede na velikost župnije. Kjer župnije delujejo v pastoralni povezavi (soupravi) pod istim župnikom, pa se lahko sestavi medžupnijski pastoralni svet (MžPS) na način, da se izbira v vsaki župniji posebej člane, ki se nato povežejo v MžPS.

Ko župnijska komisija za izbiro ŽPS oblikuje dokončen seznam članov novega ŽPS, župnik zaprosi ordinarija za potrditev novega ŽPS, kot prilogo prošnji pa vloži seznam ŽPS. Ko ordinarij potrdi seznam članov ŽPS, se nov ŽPS slovesno razglasi pri nedeljski sv. maši in prične z delovanjem (Priročnik). ___________________________________________________________________

I. OBLIKA: Izbira članov župnijskega pastoralnega sveta s kandidatno listo: a. ŽPS sestavljajo:

• s strani župnika izbran po en predstavnik župnijskih sodelavcev, ki v župniji opravljajo naslednje cerkvene službe: kaplan, ključar ali predstavnik ŽGS, katehist; • člani, izbrani s kandidatne liste, ki so jih izbrali verniki; • člani, imenovani na predlog župnika; • člani pridružene ali soupravljane župnije oz. pridruženih ali soupravljanih župnij.

b. Postopek izbire se začne več tednov pred izbiro, ko:

• Na podlagi predlogov članov ŽPS in voditeljev župnijskih skupin oblikuje predlog kandidatne liste, ki jo mora potrditi župnik (župnijski upravitelj). • Komisija ugotovi skladnost predlaganih kandidatov s pogoji … • Pred dokončnim oblikovanjem kandidatne liste morajo člani komisije pridobiti pisno soglasje vseh kandidatov, iz katerega mora jasno in nedvoumno izhajati njihovo soglašanje z uvrstitvijo na kandidatno listo kot tudi svobodna pripravljenost za prevzem dela v župniji in soodgovornost za njeno delovanje.
2 • Župnik kot predsednik komisije izvede predstavitev kandidatov oz. kandidatne liste ŽPS župnijskemu občestvu.

c. Postopek same izbire:

• Izbira članov ŽPS se izvede tako, da lahko vsakdo, ki ima pravico do izbire članov ŽPS, na obrazcu za izbiro članov s kandidatne liste predlaga največ sedem kandidatov, ki so navedeni na kandidatni listi oz. šestim predlaganim kandidatom, ki jih je izbral, dopiše (največ enega) svojega kandidata. • Komisija po izvedbi izbire članov ŽPS s pomočjo kandidatne liste ugotovi število glasov, ki jih je prejel vsak izmed predlaganih kandidatov in sestavi listo izbranih kandidatov. • Potem, ko je sestavljena lista izbranih s kandidatne liste in je župnik izbral predstavnike cerkvenih služb (kaplana, ključarja ali člana ŽGS, katehista), imenoval dodatne člane po lastni izbiri ter člane pridruženih ali soupravljanih župnij in ko pridobi soglasje vseh izbranih, se izoblikuje dokončni seznam članov ŽPS. Župnik zaprosi ordinarija za potrditev, nato pa pošlje dekanijskemu animatorju za ŽPS seznam članov. • Ko ordinarij potrdi seznam članov ŽPS, župnik na nedeljo pri vseh svetih mašah predstavi izbrane člane ŽPS. S tem je ŽPS dokončno oblikovan.

VARIANTA:

• Kandidati se lahko določijo in izbirajo po vaseh ali podružnicah, če je tako v navadi.

GRADIVA:

Obrazec PREDLOGI ZA IZBIRO članov ŽPS

Obrazec KANDIDATNA LISTA

Obrazec PISNO SOGLASJE KANDIDATA

II. OBLIKA: Izbira članov župnijskega pastoralnega sveta brez kandidatne liste (priporočljivo v manjših župnijah):

Sestava ŽPS je enaka, kot v prvi obliki pod točko 1/a, s tem, da je razlika v izbiri. Ne sestavi se predhodno kandidatna lista, ampak: • vsakdo, ki ima pravico do izbire članov ŽPS, lahko na glasovnico napiše največ šest kandidatov iz svojega okolja. • Ko se glasovnice zberejo, se pogleda, kdo ima največ glasov.

 

III. OBLIKA: Izbira članov župnijskega pastoralnega sveta “ad experimentum“:

Eksperimentalno, poskusno obliko ŽPS lahko izberemo takrat, ko bi v župniji želeli imeti drugačno obliko ŽPS od zgoraj navedenih. Za drugačno obliko ŽPS mora župnik predhodno prejeti škofovo odobritev, zato naj napiše prošnjo, iz katere je razvidno, kakšen bi naj ta ŽPS bil in na kakšen način se predvideva izbiranje njegovih članov. Svojo željo za izbiro drugačnega modela ŽPS sporočite na ordinariat najkasneje od 11. 9. 2022, da bo pastoralna služba lahko organizirala posvet z duhovniki, ki bi želeli drugačen model ŽPS.

Nekaj primerov ŽPS ‘ad experimentum’
Značilnost te oblike pastoralnega sveta je njegova prilagodljivost glede na potrebe župnije in način dela, velikost, izročilo, lego. Najpomembnejše vprašanje, ki si ga pri tej obliki sveta moramo zastaviti je: »Kaj bo namen te skupine in kaj želimo z njo početi?«
Tako v praksi dejansko obstajajo različni modeli oz. sestave pastoralnega sveta. Če je naša potreba po skupini ljudi, ki bodo pomagali pri konkretni organizaciji kakšnih dogodkov, potem potrebujemo svet, ki ga bodo sestavljali operativni ljudje. Njihovi sestanki se bodo vrteli okoli vprašanja: »Kaj je treba narediti.« Takšna oblika je najpogostejša v zelo majhnih župnijah/občestvih.
Drugo obliko pastoralnega sveta sestavljajo organizatorji. Le-ti se bodo na sestankih spraševali o tem, kako bodo neko opravilo/delo/projekt organizirali in kdo bo zadolžen za ta ali oni vidik dela. Takšno skupino morajo sestavljati ljudje, ki znajo delo dobro organizirati, poznajo ljudi in jih znajo motivirati za delo.
V župnijah, ki so sredi kakšnih večjih projektov, se bo glavno vprašanje župnijskega sveta verjetno vrtelo okoli nadzora projekta – kako nam gre. Takšen svet morajo zato sestavljati ljudje, ki so aktivno vpleteni v projekt na različnih področjih.
Ena oblika pastoralnega sveta je tudi reprezentativen model. Takšen svet sestavljajo najrazličnejše skupine in manjšine v župniji. Takšen svet morda res zastopa najrazličnejša področja življenja župnije, vendar je njegova velika nevarnost v tem, da predstavniki malih skupin ne vidijo širše slike župnijskega življenja, ampak iščejo zgolj interese skupin, ki jih zastopajo.
Je še model župnijskih svetov, ki je prikladen za župnije, ki so v procesu iskanja župnijskega pastoralnega načrta, vizije ali npr. prednostnih pastoralnih nalog za obdobje prihodnjih let, kjer župnijski svet sodeluje v strateškem načrtovanju v župniji. Zato morajo takšen svet sestavljati ljudje, ki poznajo življenje župnije, so goreči in inovativni ter domači s procesi načrtovanja (ali pa so vsaj odprti za učenje teh veščin).
Skratka, pomemben poudarek pri tej obliki pastoralnega sveta je njegova ciljna sestava. Če ima ŽPS zelo jasen namen in sestavo, je treba razmišljati tudi o tem, kako bomo do takšne skupine tudi prišli in v kakšni meri bo vključeno tudi župnijsko občestvo. Ob izbiranju članov ŽPS mora tudi župnijsko občestvo vedeti, kakšen je njegov namen in kakšno obliko sestava si želimo.

Obstajajo seveda tudi drugi pogledi na ŽPS, zato še enkrat vsi lepo vabljeni k razmisleku o ŽPS, ki ga bo organizirala PS. Mogoče ob skupnem razmišljanju in poslušanju nastane še kakšen uporaben model za nove oblike ŽPS.

Pastoralna služba Škofije Celje

Delite prispevek s prijatelji!