Župnija Kalobje
Kalobje 12
3233 KALOBJE
tel.: 03/579-50-44

Župnik: Peter OREŠNIK

zu.kalobje@siol.net

URL: http://zupnija-kalobje.rkc.si/

Delite prispevek s prijatelji!