Nadžupnija Laško
Aškerčev trg 3
3270 LAŠKO
tel.: 03/573-14-30

Nadžupnik: Rok METLIČAR
GSM: 041 887 354

rok.metlicar@rkc.si

Kaplan: Lovro SLEJKO
Duh. pomočnik: Peter Marčun
URL: http://www.zupnijalasko.si/

Delite prispevek s prijatelji!