Matjaž Roter je v petek, 7. junija 2013, na Pravnem inštitutu Utriusque Iuris Papeške lateranske univerze v Rimu, uspešno obranil doktorsko disertacijo s področja pravnih ved. Celjski škof in sodelavci na škofijskem ordinariatu novemu doktorju iskreno čestitajo in se veselijo njegovega služenja vesoljni Cerkvi. 

Ob obisku slovenskega uredništva je za Radio Vatikan predstavil svojo doktorsko tezo. 
Naslov doktorskega dela se glasi: „Sporazum med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo o pravnih vprašanjih. Primerjava s sporazumi držav nekdanje Jugoslavije” (L’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Slovenia sulle questioni giuridiche. Comparazione con gli Accordi degli altri Stati della ex-Jugoslavia). Mentor doktorske disertacije je bil dekan fakultete za civilno pravo prof. Vincenzo Buonomo, profesor mednarodnega prava.

Delo je razdeljeno na štiri poglavja. V prvem poglavju se študija posveti bilateralnim odnosom med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, s posebnim poudarkom na prispevku papeške diplomacije v procesu osamosvajanja Slovenije. Drugo poglavje se dotakne odnosov med državo in Cerkvijo, predvsem v luči doktrine Drugega vatikanskega koncila, Ustave Republike Slovenije in sodne prakse Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Tretje poglavje predstavlja srčiko doktorskega dela. Predstavljena je pot nastajanja Sporazuma o pravnih vprašanjih, podan komentar ter predstavljena vizija nadaljnjih morebitnih sporazumov. V četrtem poglavju pa je narejena pravno primerjalna študija slovenskega sporazuma s sporazumi, ki so jih sklenile tri druge države nekdanje Jugoslavije: Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Črna Gora.

Matjaž Roter - novi doktor prava

Matjaž Roter, sin Branimirja in Bernarde Roter, se je rodil 24. februarja 1978 v Trbovljah. Študij teologije je opravil na mariborski enoti Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Duhovniško posvečenje je prejel leta 2003 v mariborski stolnici. Do odhoda na podiplomski študij v Rim je štiri leta deloval kot župnijski kaplan v župniji Brežice ter sočasno v župniji Kapele pri Brežicah. V času študija v Rimu je najprej bil gojenec Papeškega nemškega inštituta Santa Maria dell’Anima, trenutno pa je član Papeške cerkvene (diplomatske) akademije.

(Besedilo je povzeto s spletne strani Radia Vatikan)

 

Delite prispevek s prijatelji!