Kratek nagovor škofa Lipovška med prvim delom pogreba žrtev povojnih pobojev iz Hude Jame, z dne 3. oktobra 2016, ki se je zgodil ob kapelici pred vhodom v Barbrain rov.

“Spoštovani vsi navzoči!
Ko se z obredom slovesa in poslednjega priporočanja poslavljamo od žrtev, ki počivajo v Hudi jami in molimo za njihov blaženi pokoj, smo poslušali pretresljivo in hkrati upanja polno besedo starozaveznega preroka Ezekijela, ki je v skrivnostnem videnju gledal dolino, polno suhih kosti, ki so se na prerokovo besedo začele premikati in se vračati v življenje.
Tisti, ki smo že večkrat bili v Hudi jami, smo videli podoben prizor, to grozljivo množico kosti, ki nas pretrese v dno duše. In prav v to temo obupa in nemoči sije luč Božje besede, ki oznanja, da smrt ni konec, da ni zadnja postaja našega življenja, ampak je prehod, prehod v novo in večno življenje. Ta iskra upanja, ki zasveti že v Stari zavezi, v času pred Kristusom, v vsej polnosti vzplamti v Novi zavezi, s prihodom in odrešenjskim delom Jezusa Kristusa; njega, ki smo ga srečali v današnjem evangeliju, pri Lazarjevem grobu, ko Lazarjevi sestri Marti, tam navzočim svojcem in prijateljem in danes tudi nam oznani: »Jaz sem vstajenje in življenje, kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje in kdor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ to?« (Jn 11, 25-26). Odločilno vprašanje in blagor nam, če poznamo odgovor, saj je od njega odvisna naša sedanjost, naša prihodnost in naša večnost.
V luči te vere, upanja in ljubezni, ki je dar Jezusa Kristusa, Križanega in od mrtvih vstalega Gospoda, se zahvaljujemo vsem, ki ste pripomogli, da se končno rešujejo ta boleča in nadvse pomembna vprašanja našega odnosa do žrtev medvojnih in povojnih pobojev, vprašanja identifikacije, pokopa in urejanja grobišč. Verujemo in smo prepričani, da bomo nadaljevali to delo in v medsebojnem dogovoru našli za vse sprejemljivo rešitev za še obstoječa odprta vprašanja .
V tej veri in zaupanju molimo:
Gospod Jezus Kristus, ti si tri dni počival v grobu in s tem posvetil grobove vseh, ki vate verujejo. Milostno podeli, naj naši rajni, ki so bili pomorjeni v Hudi jami in po drugih moriščih širom naše domovine, v teh začasnih grobiščih v miru počivajo. Ti sam, ki si od mrtvih vstal in živiš, jih boš obudil in razsvetlil, da bodo gledali večno luč v nebesih, kjer živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Z nebeško roso naj orosi vaše duše, Bog Oče + in Sin + in Sveti + Duh / žrtve pokropi z blagoslovljeno vodo/
Z nebeško vonjavo naj okrepča vaše duše, Bog Oče + in Sin + in Sveti + Duh.
Gospod, ti si jih ustvaril, pri krstu si jih prerodil za svetišče Sv. Duha, sprejmi jih v večno življenje. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.”

dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof

Delite prispevek s prijatelji!