2. Dekanija Celje-Nova Cerkev
župnik in dekan: Tadej Linasi
župnija: Celje – sv. Danijel,
Slomškov trg 2, 3000 Celje
Tel.: 03/426 19 00

1. Celje – bl. A. M. Slomšek – mag. Štefan Krampač SDB
2. Celje – sv. Danijel – Tadej Linasi
3. Celje – Sv. Duh – David Zagorc
4. Celje – sv. Jožef – Vlado Bizant CM
5. Celje – sv. Cecilija – p. Marjan Gačnik OFMCap
6. Črešnjice – dr. Vinko Kraljič
7. Dobrna
– Milan Strmšek
8. Frankolovo
– p. mag. Branko Cestnik
9. Ljubečna*
(upravljana iz Šmartnega v Rož. dol.)
10. Nova Cerkev
– Alojz Vicman
11. Svetina
* (upravljana iz Črešnjic)

12. Sv. Jošt na Kozjaku* – (upravljana iz Dobrne)
13. Sv. Lovrenc nad Štorami
* (upravljana iz Teharij)

14. Šmartno v Rožni Dolini – Janko Ivančič SDB
15. Teharje
– Miha Herman

16. Vitanje* – (upravljana iz Nove Cerkve), duh. pomočnik Jože Kovačec
17. Vojnik – Anton Perger

Delite prispevek s prijatelji!