3. Dekanija Gornji Grad-Šaleška dolina
župnik in dekan: Aleksander Koren
župnija: Mozirje
Cesta na Vrhe 2, 3330 Mozirje
Tel.: 03/839 50 36

1. Bele vode* (združena s Šoštanjem)
2. Bočna*
(upravljana iz Gornjega Gradu)
3. Gornji Grad – Ivan Šumljak
4. Gornja Ponikva* (upravljana iz Šentjanža na Vinski Gori)
5. Ljubno ob Savinji
– Martin Pušenjak
6. Luče ob Savinji – Viki Košec
7. Mozirje – Aleksander Koren
8. Nazarje – p. Tomaž Pinter OFM
9. Nova Štifta – Alojz Ternar
10. Radmirje – msgr. Jožef Vratanar
11. Rečica ob Savinji* (upravljana iz Mozirja)
12. Solčava* (upravljana iz Luč)
13. Šentjanž na Vinski Gori – Anton Krašovec
14. Šmartno ob Dreti*
(upravljana iz Mozirja)
15. Šmihel nad Mozirjem* (upravljana iz Mozirja)
16. Šoštanj – Jože Pribožič
17. Št. Ilj pri Velenju (Arnače) – Andrej Mazej
18. Velenje – bl. Anton Martin Slomšek – Matej Dečman
19. Velenje – sv. Marija – Luka Mihevc
20. Velenje – sv. Martin – Janko Rezar (začasno upravljana iz Velenja – bl. A. M. Slomšek)
21. Zavodnje* (združena s Šoštanjem)

Delite prispevek s prijatelji!