11. Dekanija Žalec-Braslovče
župnik in dekan: mag. Srečko Hren
župnija: Prebold,
Trg 5, 3312 Prebold
tel.: 03/572 41 83

Dekanija Žalec-Braslovče
1. Braslovče – msgr. Milan Gosak
2. Galicija – Janko Cigala
3. Gomilsko – Martin Cirar
4. Gotovlje – Branko Zemljak

5. Griže – Jože Planinc
6. Marija Reka* (upravljana iz Prebolda)
7. Petrovče – p. Ivan Arzenšek OP
8. Polzela – Urban Lesjak

9. Prebold – Srečko Hren
10. Sv. Andraž nad Polzelo* (upravljana s Polzele)
11. Sv. Jurij ob Taboru*
– tam biva dr. Alojz Pirnat (upravljana z Gomilskega)
12. Šempeter v Savinjski dolini – Mirko Škoflek

13. Šmartno ob Paki – Ivan Napret
14. Vransko –
Jože Turinek

15. Žalec – mag. Vlado Bizjak

Delite prispevek s prijatelji!