1. Dekanija Braslovče
župnik in dekan: Damjan RATAJC
Trg 5
3312 PREBOLD

 

2. Dekanija Celje
župnik in dekan: Miha HERMAN
Teharje 27
3221 TEHARJE

 

3. Dekanija Gornji Grad
župnik in dekan: Aleksander KOREN
Cesta na Vrhe 2
3330 MOZIRJE

 

4. Dekanija Kozje
župnik in dekan: Jože ROGAČ
Trška cesta 79
3254 PODČETRTEK

 

5. Dekanija Laško
nadžupnik in dekan: Rok METLIČAR
Aškerčev trg 3
3270 LAŠKO

 

6. Dekanija Nova Cerkev
župnik in dekan: Alojz VICMAN
Nova Cerkev 19
3203 NOVA CERKEV

 

7. Dekanija Rogatec
nadžupnik in dekan: Andrej GROBELNIK
Slomškova ulica 7
3252 ROGATEC

 

8. Dekanija Šaleška dolina
župnik in dekan: Jože PRIBOŽIČ
Skorno 1b
3325 ŠOŠTANJ

 

9. Dekanija Šmarje pri Jelšah
župnik in dekan: Tadej LINASI
Cesta na Sv. Rok 2
3240 ŠMARJE  PRI JELŠAH

 

10. Dekanija Videm ob Savi
župnik in dekan: Roman TRAVAR, CM
Trg 7. julija 8
8257 DOBOVA

 

11. Dekanija Žalec
župnik in dekan: Mirko ŠKOFLEK
Rimska cesta 37
3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

Delite prispevek s prijatelji!