Papež Frančišek je 5. marca 2021 za novega celjskega škofa imenoval dr. Maksimilijana Matjaža, duhovnika Nadškofije Maribor in profesorja Svetega pisma na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

Rodil se je 23. 8. 1963 v Črni na Koroškem. Osnovno šolo je obiskoval v Mežici, v Slovenj Gradcu pa srednjo ekonomsko šolo, kjer je leta 1982 maturiral. Po opravljenem služenju vojaškega roka je bil leta 1983 sprejet v Bogoslovno semenišče v Ljubljani ter začel študij na Teološki fakulteti, kjer je leta 1988 diplomiral. 29. 6. 1989 je prejel mašniško posvečenje v mariborski stolnici. 2. 7. 1989 je obhajal novo mašo v Župniji Prevalje, 23. 7. 1989 pa ponovitev nove maše v Župniji Mežica. Maksimilijan Matjaz novomasnaDruzina2

Od 1989 do 1991 je bil kaplan v Župniji Zreče. Leta 1991 je bil poslan na študij Svetega pisma na Papeški biblični inštitut v Rim, kjer je leta 1995 dosegel licenciat bibličnih ved ter nadaljeval z doktorskim študijem na Papeški univerzi Gregoriana. Junija 1998 je zagovarjal doktorsko tezo z naslovom Pomen motiva strahu v kristologiji Markovega evangelija (Furcht und Gotteserfahrung: die Bedeutung des Furchtmotivs für die Christologie des Marcus. Forschung zur Bibel, 91. Würzburg: Echter Verlag, 1999). Leta 1998 je nastopil službo asistenta na Teološki fakulteti v Ljubljani, leta 2000 se je izpopolnjeval v biblični arheologiji na Frančiškanski biblični šoli v Jeruzalemu, leta 2001 je bil izvoljen v docenta, leta 2011 pa v izrednega profesorja za biblični študij in judovstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Med leti 2012 – 2014 je opravljal službo prodekana Teološke fakultete za znanstveno-raziskovalno dejavnost in bil predstojnik Enote v Mariboru. Od leta 2013 je predstojnik Katedre za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

Od leta 2006 je član Duhovniškega sveta, od leta 2011 pa član Zbora svetovalcev Nadškofije Maribor. Bil je duhovni pomočnik v Župniji Dravograd (1998-2010), v Župniji Zreče (2010-2012) in v Pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec (2012-2013), od leta 2013 pa je duhovni pomočnik v Župniji Št. Ilj v Slovenskih goricah.

Škofovsko posvečenje bo prejel 30. 5. 2021. Takrat bo tudi prevzel Škofijo Celje v kanonično posest.

Maksimiijan Matjaz 01M

Delite prispevek s prijatelji!