IZJAVA SLOVENSKIH ŠKOFOV OB IZVOLITVI NOVEGA PAPEŽA in VOŠČILO CELJSKEGA ŠKOFA

   Gospodje kardinali so v sredo, 13. aprila 2013, v petem krogu glasovanja v moči Svetega Duha za 266. rimskega škofa izbrali kardinala Jorga Mario Bergoglia, ki se bo odslej imenoval Frančišek.
   Slovenski škofje hvalimo Boga in se pridružujemo veselju ob pomembnem dogodku za vesoljno Cerkev. Novoizvoljenemu papežu Frančišku skupaj s celotno Cerkvijo na Slovenskem izrekamo vdanost in najlepše želje za prihodnje služenje Kristusovi Cerkvi. Sveti Duh naj vodi njegovo življenje in ga navdihuje za izvrševanje zaupanega poslanstva. Želimo mu vedrega srca in poguma, da bo sodobnemu svetu oznanjal veselje Kristusovega evangelija.
   Želimo si, da bi novoizvoljeni Petrov naslednik našo domovino osebno obiskal in se srečal s slovenskim narodom.

 slovenski škofje

   Gornjemu voščilu slovenskih škofov se v veri, hvaležnosti in veselju pridružuje celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, skupaj z duhovniki, redovniki, diakoni, redovnicami, bogoslovci in z vsemi verniki celjske škofije. Posebej smo hvaležni svetemu očetu, da si je izbral ime Frančišek in je s tem že nakazal vsebino in program izvrševanja Petrove službe v zvesti hoji za Kristusom po stopinjah svetega Frančiška Asiškega. Prepričani smo in v ta namen molimo, da bo Cerkev po službi novega Petrovega naslednika napredovala v evangeljskem uboštvu in v večji meri služila malim, ubogim in trpečim, kar je bilo posebej svetovano na rimski sinodi o novi evangelizaciji.

Duhovnikom in redovnikom celjske škofije naročam, da v duhu priporočil za čas menjave na apostolskem sedežu, ki ste jih prejeli, vzpodbudite vernike, da v zasebnih in javnih molitvah molijo za svetega očeta in v cerkvi postavijo cerkveno rumeno-belo zastavo in tudi sliko svetega očeta, ko bo na razpolago. V vsaki župniji ob primernem času obhajajte slovesno sveto mašo za novo izvoljenega papeža v skladu z liturgičnimi pravili. Mašne molitve vzamemo iz Rimskega misala str. 766-767. Pri maši ob izvolitvi novega papeža zapojemo zahvalno pesem in molimo posebno molitev za papeža (Cerkveni molitvenik, str. 45).

 + dr. Stanislav Lipovšek
celjski škof

Delite prispevek s prijatelji!