Pri nas in po svetu (letos tudi v Vatikanu) se obhajanje praznika sv. Rešnjega Telesa in Rešnje Krvi ponekod prestavi na naslednjo nedeljo. V dekaniji Celje ohranjamo dosedanjo in novo obliko obhajanja, zato je bila na sam praznik zvečer v stolnici slovesna škofova maša in evharistična procesija. Podobno slavje je bilo na praznik tudi pri Svetem Jožefu nad Celjem z evharistično procesijo po Jožefovem hribu.

Telovska procesija Celje 18 jun 2017 001

V nedeljo, 18. junija 2017, je bila ob 19. uri v stolnici slovesna škofova maša in nato celjska evhartistična proceija iz stolnice do Marijine cerkve, kjer je bila evharistična pobožnost in sklepni blagoslov. Pri evharističnem slavju so sodelovali cerkveni pevski zbori iz stolne župnije, župnije Sv. Jožef in iz župnije Svetega Duha. Na tem slavju so bili navzoči tudi udeleženci I. medškofijskega turnirja v malem nogometu, ki je bil ob 15. uri na stadionu Olimp v Celju. Sodelovale so reprezentance vseh slovenskih škofij in gostje – reprezentanca Nadškofijskega bogoslovja v Zagrebu.

Procesijo so obogatile pihalna godba iz Svetine, iz Nove Cerkve in gostje – pihalna godba gasilcev iz Marburga v Nemčiji, ki jo sestavljajo pretežno evangeličani, kar je dalo celotnemu slavju tudi ekumenski značaj ob 700-letnici reformacije. Z veseljem ugotavljamo, da v novejšem času na novo odkrivamo evharistično pobožnost, še posebej lepoto in pomen češčenja sv. Rešnjega Telesa. Vse to naj pripomore, da bo evharistija postajala vedno bolj središče, vrhunec in vir krščanskega življenja.

Telovska procesija Celje 18 jun 2017 002

Telovska procesija Celje 18 jun 2017 003

Telovska procesija Celje 18 jun 2017 004

Telovska procesija Celje 18 jun 2017 005

Telovska procesija Celje 18 jun 2017 007

Telovska procesija Celje 18 jun 2017 008

Telovska procesija Celje 18 jun 2017 009

Telovska procesija Celje 18 jun 2017 010

Telovska procesija Celje 18 jun 2017 011

Telovska procesija Celje 18 jun 2017 012

Telovska procesija Celje 18 jun 2017 013

Delite prispevek s prijatelji!