OGENJ, KI ŽGE 2022
vsako sredo od 2. 3. do 13. 4. 2022 ob 18.30

        ZOOM povezava

Božja beseda za 23. 3.: 2 Mz 3,1 – 4,17

Božja beseda za 16. 3.: Jer 20,7-13

Božja beseda za 9. 3.: 1 Kr 19,1-15a

Božja beseda za 2. 3.: 1 Kr 18

Prerok Elija je gorel “za stvar“. A moral se je v puščavi naučiti, da se mora prepustiti preobraziti ognju Božje ljubezni, da bo zares postal božji in zagorel za Boga, za božjo stvar, ne svojo. Vsak izmed nas mora skozi Božji ogenj, da se spreobrne in lahko nato ogreje in vname za Boga tudi druge. Božji ogenj sicer boli, a očiščuje, preustvarja in omogoča novo.

Postni čas je čas, ko se prepustim Božjemu ognju skozi izziv poglobljene askeze, molitve in občestva.

Ogenj, ki žge je izziv, da postni čas vzamemo zares. Kdor se odloči za Ogenj, ki žge, se odloči, da bo delal na 3 področjih, ki so:

 • askeza
 • duhovna poglobitev
 • občestvo (bratstvo / sestrstvo)

Na vsakem področju si izberemo vsaj eno:
(lahko izberemo tudi askezo po svojem izboru)

 • Predlog 3 askez (od vsake skupine si izberemo eno askezo, skupaj 3):
  • Sreda in petek post od mesa ali
  • obrok zaužijem za mizo ali
  • odpoved alkoholu ali sladkarijam ali prigrizkom.
  • Odpoved socialnim medijem ali
  • odpoved TV ali
  • odpoved glasbi, razen  slavilni.
  • 7 ur spanja vsak dan ali
  • odpoved nakupovanju v velikih centrih ali
  • telovadba – vsaj 10 min na dan.
 • Duhovno poglabljanje (izberemo si vsaj 1 duhovno vajo):
  • Ena dodatna maša na teden poleg nedeljske ali
  • dnevna Božja beseda (Hozana.si, Magnifikat, …) in 10 minut tišine ali
  • desetka rožnega venca in sinodalna molitev k Svetemu Duhu.
 • Bratstvo / sestrstvo (srečanje za zoom-u je tedensko, ostalo po želji):
  • znotraj skupnega srečanja na ZOOM-u (ob postnih sredah), se srečamo tudi v malih skupinah (po spolu)
  • udeleženci si lahko izberemo enega posameznika, s katerim se vsak dan slišimo in pogovorimo, kako nam gre ali skupaj nekaj zmolimo (po spolu)
  • vsak dan sami molimo za občestvo (k nadangelu Mihaelu, sinodalno molitev k Sv. Duhu, Angel Gospodov, Očenaš-Zdrava Marija-Slava…)
 • Dodatne spodbude:
  • v postnem času se dobro pripravimo in gremo k sv. spovedi
  • obiski postnih nagovorov, molitev križevega pota
  • priprava in udeležba na Velikonočnih praznovanjih od Velikega četrtka do velike noči

SREDINA SREČANJA:

 • vsako sredo se udeleženci srečamo na ZOOM-u ob 18.30h za eno uro (začnemo na pepelnično sredo, 2. 3. 2022 IZJEMOMA OB 19. uri) in končamo na Veliko sredo, 13. 4. 2022)
 •  SREČANJE:
  • molitev, branje Božje besede
  • adoracija pred Najsvetejšim 10 minut
  • srečanja v malih skupinah (po spolu)
   • podelimo si misli ob Božji besedi
   • podelimo si, kako mi gre ob postnem izzivu Ogenj, ki žge: izzivi, težave, sadovi, …
 • zaključna kateheza in vzpodbuda za naprej
 • info in blagoslov

Informacije za udeležence:

 • začnemo na pepelnico 2. 3. 2022 in nato vsako sredo ob 18.30 uri od Velike srede: 13. 4. 2022
 • predhodne prijave niso potrebne, zoom povezava:
  ZOOM povezava
 • kdor si želi prejeti zoom povezavo na svoj e-naslov ali več informacij, pa nas lahko kontaktira ali pa se prijavi na: info@hodimoskupaj.si

Postni izziv Ogenj, ki žge, pripravljajo sodelavci pastoralne pobude Hodimo skupaj.

Plakat – Ogenj, ki žge 2022

Delite prispevek s prijatelji!