Pastoralna služba (PS) je organ škofijskega ordinariata in načrtuje ter usklajuje pastoralne dejavnosti na škofijski ravni. Želi upoštevati naročila koncila, “naj bodo vse ustanove apostolata usklajene in med seboj povezane pod škofovim vodstvom. Tako bodo vse pobude in ustanove…, ki se ukvarjajo s pastoralnimi cilji, zajete v eno samo dejavnost, v kateri se bo tudi jasneje pokazalo edinstvo škofije“. (Š 17).

Sestavljajo jo:
voditelj PS (Aleksander Koren, tel.: 0590 80 606, GSM: 031 461 700; e-mail: pastorala.celje@gmail.com), tajnik, voditelji komisij:

za oznanjevanje,
za liturgijo in cerkveno glasbo
za karitativne dejavnosti

voditelji škofijskih odborov:

za katehezo
za mladino
za družino
za duhovne poklice
za študente
za misijone
za župnijske svete
za starejše

Pastoralno načrtovanje ima naslednje poudarke:
• skrb za pastoralno izobrazbo in duhovno oblikovanje pastoralnih delavcev,
• prizadevanje za medsebojno povezanost duhovnikov,
• skrb za dobro obveščanje in izmenjavo pastoralnih izkušenj,
• spodbujanje k izdelavi in uresničevanju pastoralnih načrtov za škofijo, župnije in druge pastoralne skupine

Pastoralna služba daje pobude za pastoralne dejavnosti, v ta namen:
• pripravlja in organizira posvete z duhovniki,:
• načrtuje in organizira pastoralne tečaje,
• pripravlja seminarje po načrtih ustreznih komisij,
• pripravlja in izdaja pastoralne priročnike,:

Pastoralna služba povezuje pastoralne dejavnosti duhovniškega in pastoralnega sveta ter komisij in skrbi, da se njihovi sklepi izvajajo.
Pastoralna služba zbira statistiko pastoralnega delovanja.

Delite prispevek s prijatelji!