PASTORALNI TEČAJ 2013
v Domu sv. Jožefa v Celju, v sredo, 4. septembra, začetek ob 9h

   Vsako leto pastoralni tečaj odpre novo pastoralno leto in mu da usmeritev. Za osnovo letošnjega pastoralnega dogajanja je Cerkev na Slovenskem sprejela načrtovanje župnijskega dela in pisanje župnijskih pastoralnih načrtov. Pri tem je vloga duhovnika zelo pomembna. Zato bo letošnji Pastoralni tečaj posvečen vlogi duhovnika pri novi evangelizaciji. Duhovnik bo vedno bolj moral skrbeti za spodbujanje, izobraževanje in sodelovanje laikov, še zlasti članov ŽPS in drugih pomembnih sodelavcev. Zato je potrebno razmišljati o vlogi duhovnika kot voditelja župnijskega občestva.

   Glavni predavatelj bo novi doktor pastoralne teologije dr. Boštjan Lenart, ki bo v prvem delu osvetlil teološko pastoralne osnove duhovnikove pastirske in oznanjevalne službe v sodobnem času. V drugem delu pa nam bodo msgr. Stanislav Rebec, Matej Cepin in mag. Branko Cestnik posredovali bolj praktične vidike pastoralnega vodenja in načrtovanja.

   Dnevni red:
9.00 molitev, uvod

9.15 predavanje

10.30 odmor

11.00 praktično usposabljanje

13.00 kosilo

   Začetek pastoralnega leta je zelo pomemben tudi za sodelovanje duhovnikov v dekaniji in za načrtovanje dekanijskih dejavnosti. Zato želimo pastoralni tečaj tokrat povezati tudi z dekanijsko rekolekcijo. Po kosilu bo za vsako dekanijo posebej pripravljen prostor, da se bomo lahko dogovorili še o konkretnih načrtih in korakih dekanijskega dela. Tam bo na razpolago tudi gradivo za župnijske svete z naslovom Na poti k izvirom, ki ga je letos pripravila Pastoralna služba ljubljanske nadškofije. Tako bomo lahko na enem srečanju povezali in združili to, za kar sicer porabimo dva dneva. Dobra izkušnja od drugod nas k temu spodbuja.

   Vse duhovnike in druge pastoralne sodelavce lepo vabim, da se udeležite pastoralnega tečaja v Domu sv. Jožefa v sredo, dne 4. septembra 2013, saj je vodenje občestva naša temeljna naloga in smo pomoči pri tem vsi zelo potrebni.

Miha Herman

voditelj Pastoralne službe

Delite prispevek s prijatelji!