Župnija Pilštanj
Pilštanj 13
3261 LESIČNO
tel.: 03/809-50-10

Župnik: Jože HRIBERNIK
joze.hribernik24@siol.net

Delite prispevek s prijatelji!