Župnija Ponikva
Ponikva 51
3232 PONIKVA
tel.: 03/748-20-25

Župnik: Alojz KAČIČNIK
alojz.kacicnik@rkc.si

URL: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Delite prispevek s prijatelji!