Župnija Celje – Bl. Anton Martin Slomšek, 10.5.2015 ob 15.00
Slovesno bogoslužje ob 10. obletnici župnije

Homilija
Dragi župljani župnije bl. Antona Martina Slomška, spoštovani gospod predstojnik salezijanske družbe v Sloveniji mag. Janez Potočnik, spoštovani gospod Tone Lipar, župnik župnije bl. A. M. Slomška, spoštovani gospod ravnatelj salezijanske skupnosti v Celju g. Slavko Pajk, dragi prejšnji g. župnik mag. Ciril Slapšak, sobratje salezijanci in vsi navzoči duhovniki in redovniki, pevke in pevci Župnijskega pevskega zbora in mladinsko-otroškega zbora, dragi župnijski sodelavci in sodelavke, sestre in bratje v Kristusu!

Ko smo zbrani pri slovesnem bogoslužju in hvalimo Gospoda ob 10. obletnici župnije b. A. M. Slomška v Celju, smo poslušali nedeljski evangelij današnje 6. velikonočne nedelje, vzet iz znamenitega Jezusovega govora učencem pri zadnji večerji, ki je poln prisrčne miline in ljubezni, ki naj povezuje Jezusove učence z nebeškim Očetom in med seboj, da bo svet veroval (prim. Jn 17,21). Jezus učence imenuje prijatelje, ker jim je razodel vse, kar je slišal od svojega Očeta. Sledi znamenita ugotovitev in naročilo: »Niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil in vas postavil, da gresta in obrodite sad…(Jh 15,16).

1. Tako je Jezus izbral in poslal tudi vaše spoštovane predhodnike, dragi Don Boskovi salezijanci, da so leta 1935 prišli v Celje in v Gabrju začeli svoje plemenito pastoralno poslanstvo, zgradili dijaški dom in pripravili vse potrebno za novo župnijo in salezijansko skupnost, pa je 2. svetovna vojna to mnogoobetajočo Božjo setev prekinila in se ni opomogla vse do leta 2000, ko so okoliščine dozorele in je bila na novo ustanovljena župnija bl. škofa Antona Martina Slomška in salezijanska skupnost, ki je pognala globoke korenine na tem kraju in po 10-ih letih že rojeva bogate duhovne sadove svoje prisotnosti in Don Boskove karizme. Takrat, leta 2005, pri ustanovitvi župnije, so bili navzoči takratni predstojnik Salezijanske družbe g. Lojze Dobravec, ki sedaj deluje v Rimu, novi župnik mag. Ciril Slapšak, ki je z nami, in mariborski pom. škof dr. Anton Stres. Celjske škofije takrat še ni bilo; ustanovljena je bila 7.4.2006. Ko gledamo to prijazno cerkev in vse pripadajoče prostore ter izredno bogato in mnogovrstno pastoralno dejavnost nove župnije bl. A. M. Slomška lahko mirno rečemo, da se tu uresničuje Jezusova prilika, da je nebeško kraljestvo podobno gorčičnemu zrnu, ki je najmanjše med semeni, ko pa zraste, postane veliko drevo in ptice neba priletijo in gnezdijo v njegovih vejah (prim. Mt 13,31). Tudi župnija bl. A. M. Slomška se je pod varstvom bl. škofa Slomška in pod skrbnim vodstvom dušnih pastirjev razrasla v mogočno drevo, v katerem po evangeljski priliki gnezdijo ptice… to ste različni župnijski sodelavci in sodelavke, med njimi 20 članov prenovljenega ŽPS, trije cerkveni ključarji, Odrasli in otroški pevski zbor Don Bosko; med te »evangeljske ptice«, ki gnezdijo na drevesu župnije župnije bl.A. M.Slomška, sodijo tudi ministranti, bralci, animatorji Salezijanskega Mladinskega Centra, člani ŽK, MZDP in drugi župnijski sodelavci in sodelavke, tudi tisti, ki skrbijo za gospodinjstvo in vzdrževanje prostorov. V to župnijski drevo sodi tudi sveti misijon, ki je bil letos marca, pa tudi akademija, ki sta jo ob 200 letnici rojstva sv. Janeza Boska pripravila župnijska zbora Don Bosko in nenazadnje tudi nadebudni bodoči birmanci, s katerimi sem se srečal pred to sv. mašo Vsi bomo danes iz vsega srca in vse duše zapeli zahvalno pesem za 10 – letno blagoslovljeno in sadov polno pastoralno delovanje.
2. Deseta obletnica župnije bl. škofa A. M. Slomška je tudi priložnost zame, da se kot pastir krajevne Cerkve – celjske škofije in tudi kot podpredsednik SŠK iskreno zahvalim Salezijanski družbi v Sloveniji in tebi, spoštovani gospod inšpektor, kakor tudi salezijanski skupnosti v Celju, za duhovno bogastvo, pastoralno bližino in odgovore na znamenja časa, ki jih vaša navzočnost in vaša karizma prinaša in uresničuje v celjski škofiji in v Cerkvi v Sloveniji. Tu mislim predvsem na vašo mladinsko pastoralo v duhu sv. Janeza Boska, največjega prijatelja in vzgojitelja mladih, nekoč in danes. Posebej so dragocena vaša pota nove evangelizacije ter mladinske in družinske pastorale, ki jih usmerja pastoralni dokument »Pridite in poglejte« in rimska sinoda o družini. Lepo se zahvaljujem tudi za razumevanje in pomoč, ko z združenimi močmi skušamo reševati vedno bolj zaskrbljujoče posledice pomanjkanja duhovnih poklicev. Bog daj, da bi naša molitev in zavzeta pastorala duhovnih poklice obrodila bogate sadove.
3. Obhajanje 10. obletnice župnije bl. škofa A. M. Slomška v Celju sovpada z obhajanjem 200 letnice rojstva sv. Janeza Boska, ki se že uresničuje na domači in tudi na mednarodni ravni. V to dogajanje se je lani vključeval obisk Don Boskovih relikvij v Sloveniji in tudi v tej župniji, kar je gotovo pomenilo veliko spodbudo za naše duhovno življenje. Mnogi so si že ogledali znameniti turinski prt, ki je v Turinu izpostavljen za to priložnost.
Vse to so koristne in pomembne spodbude, ki pa skupaj z 10. obletnico župnije bl. škofa A. M. Slomška v Celju vodijo k cilju, ki ga pred nas postavlja 2. vatikanski koncil, ko pravi, da je župnija trajno ustanovljena skupnost vernikov, ki je pod okriljem krajevnega škofa zaupana župniku kot njenemu lastnemu pastirju (prim. kan 515) z namenom, da se podobno kot v krajevni in vesoljni Cerkvi tudi v župniji uresničuje trojno poslanstvo Cerkve, ki je oznanjevanje, liturgija in diakonija ali dobrodelnost (prim B 42; LA 10).
Cerkev v naši domovini, se zdi, je v zadnjem času znova zadihala s polnimi pljuči. K temu je veliko pripomoglo pastoralno dogajanje po naših župnijah, ki ga usmerja krovni dokument pastoralne prenove »Pridite in poglejte« in še posebej imenovanje novega ljubljanskega in mariborskega nadškofa. Mnoge župnije so skupaj z župnijskimi sodelavci, zlasti s člani ŽPS pripravile načrt pastoralne prenove, ki želi pomagati, da bi naše župnije postajale »živa občestva Cerkve, v katerih bodo njihovi posamezni člani z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se lahko drug drugemu darovali v ljubezni« (PIP 59).

Dragi sobratje salezijanci, skupaj z g. inšpektorjem, dragi župljani salezijanske župnije bl. škofa A. M. Slomška, drage sestre in bratje v Kristusu!

Živo župnijsko občestvo, nova apostolska gorečnost, rast v osebni veri, pripravljenost drug drugemu služiti in se darovati v ljubezni, vse to in še veliko več se že uresničuje v župniji bl. škofa A. M. Slomška; za vse te darove se danes zahvaljujemo. Naša zahvala pa je istočasno prošnja, da bi tudi v bodoče hodili po tej poti, ter dograjevali, poglabljali in utrjevali te božje darove v Božjo slavo in za duhovni blagor vseh ljudi, ki se in se bodo v tej župniji in na tem svetem kraju srečevali z Bogom in med seboj, da bo božje kraljestvo še bolj vidno med nami in bomo še v večji meri luč sveta in sol zemlje (prim. Mt 5,13-16).
Na tej poti naj nas spremlja in podpira zgled in priprošnja našega farnega zavetnika bl. škodfa A. M. Slomška, zgled in priprošnja sv. Janeza Boska ter bližina in varstvo Božje Matere Marije, – Marije Pomočnice kristjanov. Amen.

+Stanislav Lipovšek, celjski škof

Delite prispevek s prijatelji!