Papež Frančišek je z motu proprijem “Vos estis lux mundi”, ki ga je izdal 9. maja 2019 določil, da mora vsaka škofija  vzpostaviti posebno točko oz. okence, kjer lahko žrtve spolnih zlorab hitro in dostopno prijavijo primere. Sistem oddajanja prijave v Cerkvi na Slovenskem deluje od leta 2009, ko je SŠK ustanovila tedanjo Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab (od letos se imenuje Ekspertna skupina za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK) in ji zaupala nalogo, da prisluhne žrtvam in jim nudi ustrezno pravno ter terapevtsko pomoč. Skupina prav tako svetuje ordinarijem glede nadaljnega ukrepanja v primeru suma kaznivega dejanja.

Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji

Povezava do spletne strani SŠK za zaščito otrok, kamor se lahko žrtve, njihovi svojci ter pravni zastopniki obrnete po pomoč: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem

Kontakti za prijavo kaznivega dejanja: https://katoliska-cerkev.si/prijava-suma-naznanitve-kaznivega-dejanja-spolne-zlorabe

 

Delite prispevek s prijatelji!