RAZREŠITVE IN IMENOVANJA

Mag. Vladimir Bizjak je v skladu s kan. 539 in 540 imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Gomilsko in župnijskega soupravitelja Župnije sv. Jurij ob Taboru (15. 8.).
Stanko Domajnko CM je s sprejemom odpovedi župniji razrešen službe župnika Župnije sv. Jedert nad Laškim (1. 9.).
Klemen Jager, župnik Župnije sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah in soupravitelj Župnije sv. Miklavž nad Laškim, je imenovan za župnijskega soupravitelja Župnije sv. Jedert nad Laškim (1. 9.).
Dr. Janez Kozinc, koordinator in izvajalec propedevtičnega letnika Bogoslovnega semenišča, je imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Šmarje pri Jelšah (1. 9.).
Lovro Slejko je razrešen službe župnijskega kaplana Župnije Šmarje pri Jelšah in imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Šentjur pri Celju. (15. 8.).

 

BOLNIŠKI DOPUST

Martin Cirar, župnik Župnije Gomilsko in župnik soupravitelj Župnije sv. Jurij ob Taboru, bo do 1. 8. 2020 na bolniškem dopustu.

Delite prispevek s prijatelji!