V mesecu avgustu so nekateri duhovniki celjske škofije nasopili nove službe oz. sprejeli v duhovno oskrbo in upravljanje nove župnije. Spodaj objavljamo premestitve in imenovanja v celjski škofiji.

Bizjak Vladimir, doslej na študiju v Rimu, je postal spiritual bogoslovcev v ljubljanskem Bogoslovnem semenišču (1. 9.)

Čonč Vinko, župnik v Šentjurju in soupravitelj župnije Sv. Rupert nad Laškim, se je odpovedal soupravi župnije Sv. Rupert nad Laškim (1.8.)

Furman Janez, župnik pri Sv. Andražu nad Polzelo, se je odpovedal župniji ter postal župnik župnije Loka pri Zidanem Mostu ter upravitelj župnij Marija Širje in Razbor (1. 8.)

Gajšek Stanislav, doslej izseljenski duhovnik v Ingolstadtu, je postal duhovni pomočnik v župniji Teharje (1. 9.)

Herman Miha, župnik na Teharjah, je prevzel v soupravo župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami (1. 8.)

Iztok Hanžič, se je odpovedal soupravi župnije sv. Miklavž nad Laškim in bo v soupravo sprejel župnijo Sv. Rupert nad Laškim (6. 8.)

Jamnik Boštjan SDB, kaplan v župniji Bl. Anton Martin Slomšek v Celju, odhaja v ljubljansko nadškofijo (1. 8.)

Kovačec Jože, župnik na Polzeli, je postal soupravitelj župnije Sv. Andraž nad Polzelo (1. 8.)

Lipar Anton SDB je imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Bl. Anton Martin Slomšek v Celju (1. 8.)

Metličar Rok, nadžupnik v Laškem, bo v soupravo sprejel župnijo Sv. Miklavž nad Laškim (6. 8.)

Molan Silvestru je za eno leto podaljšano bivanje v mariborski nadškofiji, v nadžupniji Slovenske Konjice (1. 8.)

Ogorevc Metod SDB je imenovan za kaplana v župniji Bl. Antona Martina Slomška v Celju (1. 8.)

Ratej Francu CM je za eno leto podaljšano upravljanje župnije Pišece (1. 8.)

Slejko Lovro, kaplan v župniji Celje – Sv. Duh, bo ob nedeljah hodil pomagat na župnijo Sv. Andraž nad Polzelo (1. 8.)

Tibaut Boris, kaplan v Šentjurju pri Celju, odhaja nazaj v murskosoboško škofijo (1. 8.)

Todorovič Dušan se je odpovedal župnijama Loka pri Zidanem Mostu in Marija Širje ter odhaja nazaj v mariborsko nadškofijo (1. 8.)

Zupančič dr. Vlado, doslej župnik župnije Sv. Lovrenc nad Štorami in soupravitelj župnije Svetina, se je odpovedal župniji Sv. Lovrenc nad Štorami in postal župnik župnije Svetina (6. 8.)

 

Delite prispevek s prijatelji!