V mesecu avgustu se po župnijah dogajajo premestitve duhovnikov, ki sprejemajo nova mesta svojega službovanja in nove odgovornosti. V celjski škofiji so to naslednji:

Jože BERGINC, upokojeni duhovnik mariborske nadškofije, je s soglasjem mariborskega nadškofa imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Petrovče (1.7.).

Klemen JAGER, kaplan v nadžupniji Laško, je imenovan za župnika župnij Sv. Marjeta pri Rim. Toplicah in Sv. Miklavž nas Laškim ter za duhovnega pomočnika v Laškem (1.8.).

Gregor MAJCEN, novomašnik, je imenovan za kaplana v župniji Brestanica (1.8.).

P. Silvin KRAJNC OFM, župnijski upravitelj v župniji Nazarje, je imenovan za kaplana v župniji Ljubljana – Šiška (Nadškofija Ljubljana) (1.8.).

P. Tomaž PINTER OFM, doslej župnik v župniji Nova Gorica – Kapele, je imenovan za kaplana v župniji Nazarje in za duhovnega asistenta pri sestrah klarisah (1.8.).

P. Andrej POLLAK OFM, kaplan v župniji Ljubljana – Vič, je imenovan za župnika v župniji Nazarje (1.8.).

Tilen PRINČIČ CM, kaplan v župnijah Dobova, Artiče in Sromlje, je imenovan za kaplana v župniji Sv. Jakob ob Savi (Nadškofija Ljubljana) (1.8.).

Anton ŠERUGA, upokojeni duhovnik mariborske nadškofije, je s soglasjem mariborskega nadškofa imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Petrovče (1.7.).

Tomaž ŠOJČ, kaplan v župniji Brestanica, je imenovan za župnijskega upravitelja v župnijah Trbovlje – Sv. Martin in Trbovlje – Sv. Marija (1.8.).

P. Damijan VRAČKO OFM, kaplan v župniji Nazarje in duhovi asistent pri sestrah klarisah, je imenovan za kaplana v župniji Sv. Trojica v Slovenskih goricah (Nadškofija Maribor). (1.8.).

Vsem duhovnikom, ki začenjajo služiti Gospodu v novem okolju in v novih občestvih, in vernikom, h katerim so poslani, želimo veliko Božjega blagoslova, medsebojnega spoštovanja in razumevanja.

Delite prispevek s prijatelji!