V mesecu avgustu so nekateri duhovniki celjske škofije nastopili nove službe oz. sprejeli v duhovno oskrbo in upravljanje nove župnije. Spodaj objavljamo premestitve in imenovanja v celjski škofiji.

Ivančič Janko SDB, je imenovan za upravitelja župnije Ljubečna, biva v salezijanski skupnosti v Celju (1.9.).
KOVŠE p. Franci OFM,
dosedanji župnik v Nazarjah, odhaja na novo službeno mesto v mariborsko nadškofijo (1. september)
KRAJNC p. Silvin OFM, je imenovan za župnijskega upravitelja v župniji Nazarje (1. september).
Korošec Primož SDB, iz redovne skupnosti Želimlje, je imenovan za kaplana v župniji Sevnica (1. 8.),
Kostanjšek Aljozij, župnik na Ljubečni, se je odpovedal župniji in odhaja v pokoj v Dom sv. Jožef – Varstvo starejših (1. 9.),
Kozinc dr. Janez,
kaplan v župniji Šmarje pri Jelšah, je imenovan za župnika župnije Pišece (1. 8.),
Krnc Anton SDB, župnik pri Sv. Joštu na Kozjaku, se je odpovedal župniji in odhaja v redovno skupnost na Trstenik (31. 7.),
Molan Silvester, začasni duhovni pomočnik v Slovenskih Konjicah, je imenovan za kaplana v župniji Šmarje pri Jelšah (1. 8.),
Rataj Franc CM, duhovni pomočnik v Dobovi, Artičah in Sromljah ter župnijski upravitelj v Pišecah, je imenovan za župnika župnij Artiče in Sromlje (1. 8.),
Strmšek Milan, župnik na Dobrni, je imenovan za soupravitelja župnije Sv. Jošt na Kozjaku (1. 8.),
Travar Roman CM, kaplan v Dobovi, Artičah in Sromljah, odhaja na sobotno leto (1. 9.),
Užmah Matej CM, župnik v Dobovi, Artičah in Sromljah, je razrešen uprave župnij Artiče in Sromlje (31. 7.),
Vozlič Štefan SDB, iz redovne skupnosti v Veržeju, je imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Sevnica (1. 8.).

Delite prispevek s prijatelji!