Vesel sem, da smem biti tu med vami na današnji veliki binkoštni dan vaše župnije, ko v tem kraju po Božji previdnost, ne po lastni odločitvi, začenjam to pot birmovalca po naši škofiji.

Današnja sobota pred jutrišnjo nedeljo, je sobota pred belo nedeljo, ko zaključujemo t.i. velikonočno osmino, to je osem dni praznovanja največjega praznika, praznika Gospodovega vstajenja. Kot ste slišali, so prvi kristjani, ki so prejeli krst na velikonočno vigilijo, s temi belimi oblekami krsta hodili ves teden in na zunaj pričevali, da so prejeli novo življenje, novo poslanstvo, da so postali novi ljudje, novi kristjani. Prav na to belo nedeljo so odložili te bele obleke in si nadeli svojo vsakdanjo delovno obleko, ker bodo od takrat naprej s svojimi življenji pričevali za novo življenje, ki so ga prejeli pri sv. krstu. Prav tukaj se pokriva to dogajanje Cerkve z vašo pripravo, z vašim velikim trenutkom, ki mu pravimo sveta birma.

Beseda birma ni latinska, ampak prihaja k nam iz nemškega izraza, ki pomeni firmung – potrditev. V angleškem jeziku pa se sv. birma imenuje confirmation, kar je izhaja iz latinske besede confirmatio, slovensko pa enako pomeni potrditev. To je tisto, ob katerem se moramo ustaviti danes. Potrditev česa je sv. birma?

Potrditev daru Svetega Duha, ki ste ga prejeli pri krstu, potrditev tega, kar ste postali pri krstu. Pri krstu smo namreč postali Božji otroci, po Kristusovi veliki skrivnosti, po njegovem križu, smrt in vstajenju, smo se vcepili v telo, ki je Kristus, ki je Cerkev in smo postali Božji otroci. Postali smo na nek način še enkrat ljudje, ne samo ljudje po naravi, ki imamo svoje zemeljske starše, ampak nas je nekdo vzel in sprejel za svoje sinove in hčere. To je v resnici tisti mejni dogodek vse zgodovine našega življenja, katerega je prav, da se ga spominjamo, da se spomnimo, kaj v resnici smo. Biti Božji otrok je dostojanstvo, katerega pomena se ne bomo pravzaprav nikoli v resnici zavedali. Sv. birma je potrditev tega dostojanstva.

Za razliko od tega, kar se je zgodilo pri sv. krstu, ste vi sedaj kot birmanci že nekoliko odrasli, že nekaj veste o življenju, o sebi, že nekaj slutite, kaj bi radi bili in že imate izkušnjo, da se v življenju ne dogaja vedno samo tisto, kar bi si želeli, samo nekaj lepega, ampak da so v življenju tudi težke stvari. Takrat je najpomembnejše, da veste, da niste sami in da niste tam, kjer ste, slučajno, da vas je nekdo poklical v življenje po vaših starših. “Življenje plus” pa vam je dal po sv. krstu, ker vam je v srce položil moč, ki ji pravimo moč Svetega Duha, ki je sposobna, da se lahko v življenju odločite prav, da lahko v življenju storite tisto, kar si najbolj želite. To, kar si najbolj želite, pa je pravzaprav to, kar vas povezuje z drugimi, kar vas dela odprte in dojemljive za drugega, kar vas povezuje v občestvo. To pa je, če povemo katekizemski odgovor – Sveti Duh, življenjski odgovor pa je ljubezen.

Hrepenenje po ljubezni in želja, da bi ljubezen delil z drugimi, je tisto, kar naše življenje dela življenje. To je tisto, za kar se celo življenje usposabljamo – da bi zmogel biti drug z drugim, iti preko sebe, biti človek občestva, človek življenja, človek, ki ne živi samo zase, ampak živi za druge. Tudi ta beseda ni samo beseda, k bi spadala samo v okvir Cerkve, ampak pravzaprav spada v okvir vaših domov. Vi birmanci imate izkušnjo življenja v družini, vi starši in botri pa že bolj zrelo in dodelano izkušnjo življenja in veste, da je tista lepota življenja, tisto po čemer hrepenimo,  čemur pravimo sreča, veselje in mir (to so prvi trije sadovi Svetega Duha) – da so to samo odraz ljubezni. Ljubezen pa je tista človekova drža, ki je pripravljena videti drugega, sprejeti drugega, ljubiti drugega bolj kakor samega sebe.

Če boste v tej človeški drži rastli, če boste prosili to sveto Osebo, ta sveti dar, ki ga po krstu že imate v sebi, če boste po tem dogodku sv. birme živeli še bolj zavestno, če boste poskušali to, posebej v trenutkih preizkušenj ali odločitev, ponavljati in prositi: Gospod, daj mi moč pravega razsvetljenja, prave modrosti, prave odločitev, daj mi moč in pogum, da se ne bom bal zase, ampak bom pripravljen iti preko sebe, potem boste živeli s tem darom Svetega Duha in novega življenja, ki ga boste tukaj prejeli, vedno bolj polno in vedno bolj rodovitno. To vam res v resnici želim.

In v znamenju tega daru, boste maziljeni s sveto krizmo. Da si ne bi slučajno prestavljali, da je ta sv. krizma nek čudežni napitek, nek eliksir, ki ga nekje dobimo, kupimo… Sv. krizma je oljčno olje, najbolj plemenito olje narave, ki smo ga duhovniki pri osrednji in najbolj pomembni duhovniški maši leta, to je pri krizmeni maši, skupaj z menoj škofom in vsemi duhovniki škofije blagoslovili in posvetili, da bi to olje sprejelo darove Svetega Duha, ki jim pravimo dar duhovništva, preroštva in kraljestva. Da bi torej prejelo darove, ki gradijo tako človeško skupnost, kakor skupnost, ki ji pravimo Cerkev. Kakor ste gotovo že razmišljali v vaši pripravi na sv. birmo, darovi duhovništva, preroštva in kraljestva niso darovi neke daljne preteklosti, niso darovi, ki bi pripadali samo izbrancem, duhovnikom, ampak so darovi, ki smo jih prejeli vsi pri sv. krstu.

🎁Dar duhovništva pomeni dar odnosa z Bogom: da poznam Boga, da se lahko na Boga vedno obračam.

🎁Dar preroštva pomeni dar besede, dar modrosti, dar razločevanja.

🎁Dar kraljestva pa pomeni, danes bi tako zelo sodobno lahko rekli dar »mendežeriranja«; dar življenja, dar pravilnega odločanja, dar vodenja. Tisti najplemenitejši dar kraljestva pa je dar ljubezni.

Največ boste v življenju lahko dosegli ne s tem, da boste zelo modri, ne s tem, da boste zelo bogati, ampak s tem, kakšno srce boste imeli. Zato boste zdaj pristopili k sv. birmi, ko bom nad vami molil molitev k Svetemu Duhu, ko boste maziljeni s to krizmo Cerkve, duhovništva, preroštva in kraljestva, boste v resnici potrdili to zavezo, ki jo je Bog z vami sklenil že ob vašem rojstvu. Takrat starši v vašem imenu, zdaj pa to zavezo z Njim sklepate sami. Zato zdaj z veseljem odgovorite »Bogu hvala!« in živite kot novi ljudje, kot novi ljudje v prazničnih in vsakdanjih oblekah. To vam iz srca želim in vas vabim, da sedaj skupaj vstanemo in prosimo Svetega Duha, prej pa se spomnimo na tisti dogodek, ki ga bomo zdaj z zakramentom sv. birme potrdili, na dogodek sv. krsta.

 

Delite prispevek s prijatelji!