V ponedeljek, 3. oktobra 2016, je celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek pri kapelici ob vhodu v rov sv. Barbare opravil prvi del pogreba žrtev iz množičnega morišča in grobišča Huda jama. Pogrebni obred, ki običajno poteka na domu pokojnika ali pri mrliški vežici na domačem pokopališču, je bil na tem mestu simboličen začetek krščanskega pogreba skoraj 800 že izkopanih žrtev, končal pa se bo v četrtek, 27. oktobra 2016, z obredom mariborskega nadškofa metropolita msgr. Alojzija Cvikla na pokopališču Dobrava pri Mariboru ob navzočnosti predstavnikov civilne družbe in države. (Vir: www.katoliska-cerkev.si)

OBRED PRVEGA DELA POGREBA ŽRTEV IZ GROBIŠČA HUDA JAMA
Laško – Huda jama, ponedeljek 3. oktobra 2016 ob 11. uri

Uvodna pesem: A. M. Slomšek, V nebesih sem doma,
MPZ »Koral« Laško

Škof: V imenu Očeta in Sina in Sv. Duha. Mir z vami.

Spoštovani svojci, sorodniki in prijatelji tukaj v Hudi jami pokopanih žrtev medvojnih in povojnih pobojev.
Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, spoštovana gospa ministrica, spoštovani predstavniki vladnih in nevladnih ustanov, ki sodelujete pri urejanju grobišč in pokopu žrtev, sobratje duhovniki, člani pevskega zbora, drage sestre, dragi bratje v Kristusu!
Danes želimo narediti pomemben korak na poti urejanja našega odnosa do žrtev medvojnih in povojnih pogojev, ko smo se zbrali k prvemu delu krščanskega pogreba in slovesa od žrtev iz Hude jame, ki bodo prepeljane v kostnico v Maribor, kjer bo 27. oktobra drugi del pogreba ob začasnem pokopu žrtev v tamkajšnjo kostnico, dokler se to občutljivo vprašanje dokončno ne uredi v skupnem dogovoru.
V imenu katoliške Cerkve v Sloveniji in vseh, ki sodelujejo pri urejanju teh vprašanj, se zahvalim za sodelovanje in razumevanje in vas povabim k poslušanju božje besede in k skupni molitvi za rajne.
Škof: Molimo.
Nebeški Oče, zbrali smo se, da se poslovimo ob naših rajnih, ki bodo prepeljani v kostnico v Mariboru. V globoki žalosti in z bolečino v srcu stojimo ob njihovih posmrtnih ostankih. Toda v veri upamo, da naši pokojni živijo v tebi, ki edini uresničuješ naše najgloblje hrepenenje in temo sence smrti spreminjaš v zarjo večnega življenja, ki nam je zasijala po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Sv. Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Napovedovalec: Poslušajmo Božjo besedo, ki budi našo vero v večno življenje
Berilo: Ezek 37, 1-14 ,
Ps 27 z odpevom: Gospod je moja luč in moja rešitev (solist)
MPZ »Koral« Laško, Aleluja z vrstico: Jaz sem vstajenje in življenje, kdor vame veruje, bo živel tudi če umrje, Aleluja…

Evangelij: Jn 11, 17. 24-27

Škof: Spoštovani vsi navzoči!
Ko se z obredom slovesa in poslednjega priporočanja poslavljamo od žrtev, ki počivajo v Hudi jami in molimo za njihov blaženi pokoj, smo poslušali pretresljivo in hkrati upanja polno besedo starozaveznega preroka Ezekijela, ki je v skrivnostnem videnju gledal dolino, polno suhih kosti, ki so se na prerokovo besedo začele premikati in se vračati v življenje.
Tisti, ki smo že večkrat bili v Hudi jami, smo videli podoben prizor, to grozljivo množico kosti, ki nas pretrese v dno duše. In prav v to temo obupa in nemoči sije luč Božje besede, ki oznanja, da smrt ni konec, da ni zadnja postaja našega življenja, ampak je prehod, prehod v novo in večno življenje. Ta iskra upanja, ki zasveti že v Stari zavezi, v času pred Kristusom, v vsej polnosti vzplamti v Novi zavezi, s prihodom in odrešenjskim delom Jezusa Kristusa; njega, ki smo ga srečali v današnjem evangeliju, pri Lazarjevem grobu, ko Lazarjevi sestri Marti, tam navzočim svojcem in prijateljem in danes tudi nam oznani: »Jaz sem vstajenje in življenje, kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje in kdor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ to?« (Jn 11, 25-26). Odločilno vprašanje in blagor nam, če poznamo odgovor, saj je od njega odvisna naša sedanjost, naša prihodnost in naša večnost.
V luči te vere, upanja in ljubezni, ki je dar Jezusa Kristusa, Križanega in od mrtvih vstalega Gospoda, se zahvaljujemo vsem, ki ste pripomogli, da se končno rešujejo ta boleča in nadvse pomembna vprašanja našega odnosa do žrtev medvojnih in povojnih pobojev, vprašanja identifikacije, pokopa in urejanja grobišč. Verujemo in smo prepričani, da bomo nadaljevali to delo in v medsebojnem dogovoru našli za vse sprejemljivo rešitev za še obstoječa odprta vprašanja .
V tej veri in zaupanju molimo:
Gospod Jezus Kristus, ti si tri dni počival v grobu in s tem posvetil grobove vseh, ki vate verujejo. Milostno podeli, naj naši rajni, ki so bili pomorjeni v Hudi jami in po drugih moriščih širom naše domovine, v teh začasnih grobiščih v miru počivajo. Ti sam, ki si od mrtvih vstal in živiš, jih boš obudil in razsvetlil, da bodo gledali večno luč v nebesih, kjer živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Z nebeško roso naj orosi vaše duše, Bog Oče + in Sin + in Sveti + Duh / žrtve pokropi z blagoslovljeno vodo/
Z nebeško vonjavo naj okrepča vaše duše, Bog Oče + in Sin + in Sveti + Duh.
Gospod, ti si jih ustvaril, pri krstu si jih prerodil za svetišče Sv. Duha, sprejmi jih v večno življenje. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Bratje in sestre, priporočimo naše rajne Gospodu Jezusu Kristusu, ki je rekel: Jaz sem vstajenje in življenje, kdor vame veruje bo živel, tudi če umrje:

– Gospod Jezus, mrtve si obujal k življenju, podeli večno življenje tudi vsem žrtvam medvojnih in povojnih pobojev.
Prosimo te, usliši nas.
– Pri krstu si naše rajne sprejel v svoje kraljestvo, pridruži jih svetnikom in izvoljenim.
– Hranil si jih s sveto večerjo svojega Telesa in Rešnje krvi, sprejmi jih k mizi svojega kraljestva.
– Potolaži nas, ki žalujemo za našimi rajnimi, s tolažbo vere in z upanjem na večno življenje.
– Vodi z lučjo in močjo Sv. Duha vse, ki so odgovorni za pokop ter za ureditev grobišč žrtev medvojnih in povojnih pobojev, da bodo našli za vse sprejemljive odgovore na še odprta vprašanja.

Škof: Naše prošnje sedaj povezujemo, ko za vse rajne molimo Gospodovo molitev: Oče naš, Zdrava Marija…

Škof: Gospod Jezus Kristus, s svojo smrtjo in vstajenjem si premagal smrt in nam podaril večno življenje. Milostno podeli, naj naši rajni počivajo v Tvojem miru. Kakor jih je krščanska vera na tem svetu pridružila množici vernikov, tako naj jih tvoje usmiljenje v raju pridruži angelom in svetnikom v nebeški domovini, kjer živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Gospod, daj jim večni pokoj. In večna luč naj jim sveti.
Naj počivajo v miru. Amen.

Sklepna pesem: Stanko Premrl: K tebi želim moj Bog,
MPZ »Koral » Laško

+ + +

Delite prispevek s prijatelji!