Objavljamo razpored birm v Škofiji Celje, kakor se bodo zvrstile v letu 2018.
Dan, ko je v župniji sveta birma, je še vedno eden najbolj slovesnih dni v življenju župnije in vernikov, ki se veselijo potrditve novih odraslih kristjanov, obiska škofa ali njegovega zastopnika in zakramenta prihoda Svetega Duha, ki daje moč, novo gorečnost, modrost in navdihe tistim, ki ga z odprtim srcem kličejo in pričakujejo.

 

 

 

 

 

 

BIRME V LETU 2018

 APRIL 2018

datum

dan

župnija

ura

birmovalec

kanonična

vizitacija

7. 4.

Sobota v

velikonočni osmini

Griže

10.00
(Liboje)

generalni vikar

/

   

Velenje – sv. Marija

 

11.00

msgr. Jože

Pribožič

/

8. 4.

2. velikonočna

nedelja

Dobje pri Planini

10.00

generalni vikar

/

 

 

Vitanje

 

10.00

škof

da

15. 4.

3. velikonočna

nedelja

Kapele

10.00

škof

da

21. 4.

Sobota 3.

velikonočnega tedna

Rogaška Slatina

10.00

škof

da

   

Velenje – sv. Martin in

              bl. A. M. Slomšek

10.00

(Sv. Martin)

generalni vikar

/

22. 4.

4. velikonočna

nedelja

Pišece

10.00

škof

da

 

 

Petrovče

 

10.00

generalni vikar

/

 

 

Šoštanj

10.30

Stanko

Praznik

/

27. 4.

Petek 4.

velikonočnega tedna

Žalec

10.00

škof

/

28. 4.

Sobota 4.

velikonočnega tedna

Artiče in Sromlje

10.00

(Artiče)

škof

da

29. 4.

5. velikonočna nedelja

Gomilsko

9.00

škof

da

    Vransko 11.00 škof da
 

 

Podčetrtek in Olimje

10.00

(Podčetrtek)

generalni vikar

/

 

 

MAJ 2018

datum

dan

župnija

ura

birmovalec

kanonična

vizitacija

1. 5.

Torek 5.

velikonočnega tedna

Vojnik

10.00

škof

/

2. 5.

Sreda 5.

velikonočnega tedna

Dobova 10.00 škof da

 

 

Bočna in

Šmartno ob Dreti

10.00

(Šmartno)

generalni vikar

/

5. 5.

Sobota 5.

velikonočnega tedna

Šentjanž na Vinski gori

9.00

škof

da

   

Gornja Ponikva

 

11.00

škof

da

6. 5.

6. velikonočna

nedelja

Vitanje

10.00

škof

da

12. 5.

Sobota 6.

velikonočnega tedna

Sevnica

10.00

škof

da

   

Mozirje in

Šmihel nad Mozirjem

10.00

(Mozirje)

msgr. dr. Stanislav Slatinek

/

   

Prebold in

Marija Reka

10.00

(Prebold)

generalni vikar

/

13. 5.

7. velikonočna

nedelja

Šentilj pri Velenju

10.00

škof

da

 

 

Sv. Ema

 

10.00

generalni vikar

/

 

 

Zabukovje

 

10.00

 msgr. dr. Peter Štumpf

 

19. 5.

Sobota 7.

velikonočnega tedna

Celje – Sveti Duh

10.00

msgr. dr. Peter Štumpf

/

   

Ljubečna

 

10.00

generalni vikar

da

   

Luče

 

10.00

škof

da

   

Solčava

 

15.00

škof

da

20. 5.

BINKOŠTI

STOLNICA

Celje – sv. Danijel

10.00

škof

/

   

Trbovlje

10.00

(Sv. Martin)

msgr. dr. Stanislav Slatinek

/

26. 5.

Sobota 7. tedna

med letom

Rečica ob Savinji

10.00

generalni vikar

/

   

Senovo

 

10.00

msgr. dr. Marjan Turnšek

/

   

Sv. Vid pri Planini

10.00

škof

da

27. 5.

SVETA TROJICA

Gornji Grad

9.00

škof

da

 

 

Dobrna

 

10.00

Janez

Lesnika

/

 

 

Dramlje

 

10.00

msgr. dr. Stanislav Slatinek

/

 

 

JUNIJ 2018

datum

dan

župnija

ura

birmovalec

kanonična

vizitacija

2. 6.

Sobota 8. tedna

med letom

Polje ob Sotli

9.00

škof

/

   

Sv. Peter pod Sv. gorami

 

11.00

škof

da

   

Ponikva

 

10.00

generalni vikar

/

3. 6.

9. nedelja

med letom

Zibika

10.00

škof

da

 

 

Rogatec

10.00

generalni vikar

/

9. 6.

Sobota 9. tedna

med letom

Šmartno v Rožni dolini

10.00

generalni vikar

da

   

Videm – Krško

 

10.00

škof

da

10. 6.

10. nedelja

med letom

Sv. Štefan

10.00

škof

da

16. 6.

Sobota 10. tedna

med letom

Planina pri Sevnici

10.00

generalni vikar

/

   

Slivnica pri Celju

 

10.00

škof

da

17. 6.

11. nedelja

med letom

Buče in

Kozje

10.00

(Buče)

škof

da

23. 6.

Sobota 11. tedna

med letom

Šentvid pri Grobelnem

10.00

škof

da

   

Šentjur

 

10.00

generalni vikar

/

24. 6.

12. nedelja

med letom

Polzela

10.00

škof

da

   

Kostrivnica

10.00 generalni vikar /

 

 

JULIJ 2018

datum

dan

župnija

ura

birmovalec

kanonična vizitacija

1. 7.

13. nedelja

med letom

Loka pri Zidanem M., Marija Širje, Razbor

10.30

(Razbor)

škof

da

 

 

SEPTEMBER 2018

datum

dan

župnija

ura

birmovalec

kanonična

vizitacija

15. 9.

Sobota 23. tedna

med letom

Sv. Marjeta pri R. T. in

Sv. Miklavž nad Laškim

10.00

škof

/

16. 9.

24. nedelja

med letom

Laško

10.30

škof

/

23. 9.

25. nedelja

med letom

Sladka Gora

10.00

škof

da

 

 

Celje – sv. Jožef

 

10.00

generalni vikar

/

Delite prispevek s prijatelji!