Objavljamo razpored birm, kakor se bodo zvrstile v letu 2015. Dan, ko je v župniji sveta birma, je še vedno eden najbolj slovesnih dni v življenju župnije in vernikov, ki se veselijo potrditve novih odraslih kristjanov, obiska škofa ali njegovega zastopnika in zakramenta prihoda Svetega Duha, ki daje moč, novo gorečnost, modrost in navdihe tistim, ki ga z odprtim srcem kličejo in pričakujejo.

 

 

APRIL 2015

Datum

Župnija

škof

gen. vikar

ostali

6. 4. Vel. ponedeljek

       

11. 4. – SO

Gotovlje – KV (10h)

x

   

12. 4. – 2. vel. NE

Griže (10h)

 

x

 

12. 4. – 2. vel. NE

Brestanica (10h)

 

 

Kan. Geršak

18. 4. – SO

Bl. A. M. Slomšek

Škofija fest

   

18. 4. – SO

Bizeljsko (10h)

 

x

 

19. 4. – 3. vel. NE

Šoštanj (10.30)

 

x

 

19. 4. – 3. vel. NE

CE – Sv. Cecilija (9.30)

 x

 

 

25. 4. – SO

Velenje (10h)

x

 

 

25. 4. – SO

Olimje (9h)

   

Provincial Milan Kos

25. 4. – SO

Rogaška Slatina (10h)

   

dr. Stanislav Slatinek

26. 4. – 4. vel. NE

Šmartno ob Paki – KV (10h)

 

 

Kan. Geršak

27. 4. – PO

Žalec – KV (10h)

x

   

MAJ 2015

1. 5. – PE

Vojnik – KV (10h)

x

   

2. 5. – SO

Vitanje (10h)

 

 

nadškof Cvikl

2. 5. – SO

Šentvid (10h)

x

 

 

3. 5. – 5. vel. NE

Planina pri Sevnici + Jurklošter (10h)

x

 

 

9. 5. – SO

Sv. Lenart nad Laškim – KV (10h)

x

   

9. 5. – SO

Dol pri Hrastniku (10h)

 

x

 

10. 5. – 6. vel. NE

Teharje – KV (10h)

x

   

10. 5. – 6. vel. NE

Sv. Jurij ob Taboru (9h)

 

x

 

16. 5. – SO

Mozirje + Šmihel – KV (10h)

x

 

 

16. 5. – SO

Brežice (15h)

 

x

 

17. 5. – 7. vel. NE

Rečica ob Savinji – KV (10h)

x

 

 

17. 5. – 7. vel. NE

CE – Bl. A.M. Slomšek (10h)

   

Kan. Lesnika

17. 5. – 7. vel. NE

Sv. Jedert nad Laškim – v Rečici (10.30)

 

 

Kan. Geršak

23. 5. – SO

CE – Sv. Duh (10h)

   

dr. Stanislav Slatinek

23. 5. – SO

Frankolovo – KV (10h)

x

 

 

24. 5. – Binkošti

CE – stolnica

x

   

30. 5. – SO

Sv. Florijan ob Boču – KV + Rogatec/Sv. Rok

x

   

31. 5. – NE

Galicija (10h)

   x

 

31. 5. – NE

Dobrna – KV (10h)

x

 

 

JUNIJ 2015

6. 6. – SO

Nazarje – KV (10h)

x

 

 

 

6. 6. – SO

Šempeter v Savinjski dolini (10h)

 

x

 

6. 6. – SO

Sevnica (10h)

 

 

Kan. Geršak

7. 6. – NE

Črešnjice – KV (10h)

x

 

 

13. 6. – SO

Koprivnica – KV (10h)

x

 

 

13. 6. – SO

Videm Krško (10h)

 

x

 

13. 6. – SO

Šmarje pri Jelšah (10h)

 

 

Kan. Lesnika

20. 6. – SO

Sv. Peter na Kristan vrhu – KV (10h)

x

 

 

27. 6. – SO

Šentjur (10h)

 

x

 

JULIJ 2015

5. 7. – NE

Nova Štifta – KV (10h)

x

 

 

27. 7. – NE

Sv. Jošt na Kozjaku – KV (brez birme)

x

   

SEPTEMBER 2015

13. 9. – NE

Laško + Sv. Marjeta – KV + Sv. Miklavž – KV

x

   

19. 9. – SO

Radmirje – KV (10h)

x

 

 

19. 9. – SO

Braslovče (10h)

 

x

 

20. 9.- NE

CE – Sv. Jožef (10h)

x

   

Delite prispevek s prijatelji!