Objavljamo razpored birm, kakor se bodo zvrstile v letu 2016. Dan, ko je v župniji sveta birma, je še vedno eden najbolj slovesnih dni v življenju župnije in vernikov, ki se veselijo potrditve novih odraslih kristjanov, obiska škofa ali njegovega zastopnika in zakramenta prihoda Svetega Duha, ki daje moč, novo gorečnost, modrost in navdihe tistim, ki ga z odprtim srcem kličejo in pričakujejo.

APRIL 2016

Datum

Župnija

škof

gen. vikar

ostali

2. 4. – SO

Griže – v Libojah (10h)

x

2. 4. – SO

Kapele (10h)

x

3. 4. – 2. velik. NE

Dobje (10h) – KV

x

9. 4. – SO

Škofija fest

10. 4. – 3. velik. NE

Vransko (10h)

x

10. 4. – 3. velik. NE

Pišece (10h)

Nadškof Turnšek

16. 4. – SO

Velenje – Sv. Martin (10h)

x

17. 4. – 4. velik. NE

Šoštanj (10.30)

x

23. 4. – SO

Sv. Rupert nad Laškim (10h) – KV

x

23. 4. – SO

Šentjanž na Vinski Gori + Gornja Ponikva

x

23. 4. – SO

Rogaška Slatina (10h)

Škof Pirih

24. 4. – 5. velik. NE

Podčetrtek (10h) – KV

x

27. 4. – SR

Žalec (10h)

x

MAJ 2016

Datum

Župnija

škof

gen. vikar

ostali

1. 5. – 6. velik. NE

Vojnik

Nadškof Turnšek

1. 5. – 6. velik. NE

Bočna – KV + Šmartno ob Dreti (10h)

x

1. 5. – SO

Dobova (10h)

Nadškof Stres

7. 5. – SO

Mozirje + Šmihel (10h) – KV (?)

Vitanje (15h)

x

x

7. 5. – SO

Št. Ilj pri Velenju (10h)

x

8. 5. – 7. velik. NE

Trbovlje – Sv. Martin (10h) – KV

x

8. 5. – 7. velik. NE

Gomilsko (10h)

x

14. 5. – SO

CE – Sv. Duh (10h)

Nadškof Turnšek

14. 5. – SO

Luče ob Savinji (10h) – Solčava (15h)

x

14. 5. – SO

Prebold + Marija Reka (10h) – KV

x

15. 5. – Binkošti

Stolnica (10h)

x

x

21. 5. – SO

Sevnica (10h)

x

22. 5. – NE Sv. Trojica

Dramlje (10h) – KV

Senovo (15h) KV

x

x

22. 5. – NE Sv. Trojica

Gornji Grad (10h)

Nadškof Turnšek

22. 5. – NE Sv. Trojica

Polzela (10h)

Stanislav Slatinek

22. 5. – 9. nav. NE

Artiče (10h)

Nadškof Stres

28. 5. – SO

Rogatec– KV (10h)

Dobrna – (15h)

x

x

28. 5. – SO

Slivnica (10h)

x

29. 5. – 9. nav, NE

Petrovče – KV (10h)

x

29. 5. – 9. nav. NE

Zibika (10h)

x

JUNIJ 2016

Datum

Župnija

škof

gen. vikar

ostali

4. 6. – SO

Ponikva – KV (10h)

Prevorje (14h)

J. Lesnika

M. Herman

4. 6. – SO

Sv. Štefan pri Žusmu (15h)

x

5. 6. – 10. nav. NE

Polje ob Sotli – KV (9h)

x

5.6. – 10. nav. NE Svete gore (Sv. Peter pod Sv. gorami) – (11h)

x

11. 6. – SO

Šmartno v Rožni dolini (15h)

J. Potočnik

11. 6. – SO

Šmarje pri Jelšah (10h)

Sv. Peter na Kristan vrhu (15h)

x

x

12. 6. – 11. nav. NE

Sv. Ema – KV (10h)

x

12. 6. – 11. nav. NE

Videm – Krško (10h)

nadškof Stres

18. 6. – SO

Šentvid pri Grobelnem (10h)

x

18. 6. – SO Kostrivnica – KV (10h)

x

25. 6. – SO

Šentjur – KV (10h)

x

JULIJ 2016

Datum

Župnija

škof

gen. vikar

ostali

3. 7. – NE

Razbor pod Lisco (10.30)

x

SEPTEMBER 2016

Datum Župnija škof gen. vikar ostali

18. 9. – NE

Celje – Sv. Jožef (10h)

x

18. 9. – NE

Laško (10h)

x

24. 9. – SO

Sladka Gora (10h)

x

OKTOBER 2016

Datum Župnija škof gen. vikar ostali

1. 10. – SO

Ljubno ob Savinji (10h)

x

Delite prispevek s prijatelji!