Objavljamo razpored birm v škofiji Celje, kakor se bodo zvrstile v letu 2019.

Dan, ko je v župniji sveta birma, je še vedno eden najbolj slovesnih dni v življenju župnije in vernikov, ki se veselijo potrditve novih odraslih kristjanov, obiska škofa ali njegovega zastopnika in zakramenta prihoda Svetega Duha, ki daje moč, novo gorečnost, modrost in navdihe tistim, ki ga z odprtim srcem kličejo in pričakujejo.
 

BIRME V LETU 2019

APRIL

datum

dan

Župnija

ura

birmovalec

kanonična

vizitacija

27. 4.

Sobota v

velikonočni osmini

Žalec

 

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

 

 

Galicija

 

10.00

opat Marjan Jezernik

/

 

 

Rogaška Slatina

 

10.00

msgr. mag. Metod Pirih

/

 

 

Šmartno ob Paki

 

10.00

Bernard Geršak

/

 

 

Velenje – sv. Martin

10.00

msgr. Jože Pribožič

/

28. 4.

2. velikonočna

nedelja

Gotovlje

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

 

 

 

Griže

10.00

Janez Lesnika

/

 

 

Šoštanj

 

10.30

opat Marjan Jezernik

/

 MAJ

               1. 5.              

Jožef Delavec

Vojnik

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

4. 5.

Sobota 2.

velikonočnega tedna

Frankolovo

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

5. 5.

3. velikonočna

nedelja

Vitanje

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

 

 

Brestanica

 

10.00

Rok Metličar

/

 

 

Sladka Gora

 

10.30

opat Marjan Jezernik

/

11. 5.

Sobota 3.

velikonočnega tedna

Mozirje

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

 

 

Bizeljsko

 

10.00

Bernard Geršak

/

12. 5.

4. velikonočna

nedelja

Celje – sv. Cecilija

9.30

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

 

 

Brežice

 

10.00

opat Marjan Jezernik

/

 

 

 

Nova Štifta

10.00

Rok Metličar

/

18. 5.

Sobota 4.

velikonočnega tedna

Sv. Rupert in Sv. Lenart

nad Laškim

10.00

(Šentrupert)

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

 

 

Sv. Florijan ob Boču

in Kostrivnica

10.00

opat Marjan Jezernik

/

19. 5.

5. velikonočna

nedelja

Dobrna

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

    Svetina 10.00 opat Marjan Jezernik /

25. 5.

Sobota 5.

velikonočnega tedna

Koprivnica

15.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

 

 

Dol pri Hrastniku

 

10.00

opat Marjan Jezernik

/

 

 

Sv. Jedert nad Laškim

 

10.00

Stanislav Praznik

/

    Sevnica 10.00 Rok Metličar /

26. 5.

6. velikonočna

nedelja

Teharje

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

 

 

Sv. Jurij ob Taboru

 

10.00

msgr. dr. Marjan Turnšek

/

 JUNIJ

1. 6.

Sobota 6.

velikonočnega tedna

Rečica ob Savinji

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

 

 

Šempeter v Savinjski d.

 

10.00

msgr. dr. Marjan Turnšek

/

 

 

Šmarje pri Jelšah

 

10.00

opat Marjan Jezernik

/

2. 6.

7. velikonočna

nedelja

Ljubečna

10.30

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

 

 

Dramlje

10.00

msgr. dr. Stanislav Slatinek

/

 

 

 

Sv. Peter na

Kristan Vrhu

10.30

opat Marjan Jezernik

/

8. 6.

Sobota 7.

velikonočnega tedna

Celje – Sveti Duh

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

 

 

Videm – Krško in Zdole

 

10.00

Janez Lesnika

/

9. 6.

BINKOŠTI

 

STOLNICA

Celje – sv. Danijel

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

16. 6.

SVETA TROJICA

Nazarje

 

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

23. 6.

 

24. nedelja

med letom

Olimje

9.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

/

29. 6.

Peter in Pavel

 

Šentjur pri Celju

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

/

  SEPTEMBER

15. 9.

 

24. nedelja

med letom

Celje – sv. Jožef

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

21. 9.

 

Sobota 24. tedna

med letom

Sv. Miklavž nad Laškim

10.30

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

    Braslovče 10.00 opat Marjan Jezernik /

22. 9.

25. nedelja

med letom

Laško

10.30

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

28. 9.

 

Sobota 25. tedna

med letom

Nova Cerkev

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

29. 9.

26. nedelja

med letom

Ljubno ob Savinji

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

 OKTOBER

5. 10.

Sobota 26. tedna med letom

Radmirje

10.00

msgr. dr. Stanislav Lipovšek

da

 

 

Velenje – sv. Marija

 

11.00

msgr. Jože Pribožič

/

 

Delite prispevek s prijatelji!