Poletni meseci so v Cerkvi na Slovenskem in tudi v Škofiji Celje čas, ko se zgodijo premestitve duhovnikov. Vsem duhovnikom, ki se poslavljajo s službenega mesta, se zahvaljujemo za zvesto služenje, vsem, ki prihajajo, pa želimo blagoslova v novem okolju.

Viktor Arh OP je po ukinitvi Dominikanskega samostana sv. Jožefa v Žalcu in vrnitvi Župnije Žalec v upravo Škofije Celje razrešen službe župnika Župnije Žalec (15. 8.).
Mag. Vladimir Bizjak je razrešen služb župnijskega upravitelja Župnije Gomilsko, Župnije sv. Jurij ob Taboru in Župnije Polzela ter imenovan za župnika Župnije Žalec (15. 8.).
Matild Domić SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Sevnica (1. 8.).
Viktor Ganc SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana imenovan za župnijskega kaplana v Župniji Celje – bl. Anton Martin Slomšek (1. 8.).
Danijel Golavšek OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa imenovan za župnijskega kaplana v Župniji Olimje (1. 8.).
Primož Kovač OFMCap je zaradi odhoda iz Škofije Celje razrešen službe voditelja Škofijskega odbora za družino Škofije Celje (17. 7.).
Jože Kovačec je s sprejemom odpovedi župnijama razrešen služb župnika Župnije Polzela in župnika soupravitelja Župnije sv. Andraž nad Polzelo. Biva v župnišču na Polzeli (15. 8.).
Mag. Štefan Krampač SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana imenovan za župnika Župnije Celje – bl. Anton Martin Slomšek (1. 8.).
Matic Lesjak, župnijski kaplan v Opatijsko – mestni župniji Celje – sv. Danijel, je imenovan za vršilca dolžnosti voditelja Škofijskega odbora za mladino Škofije Celje (23. 6.).
Tone Lipar SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana razrešen službe župnika Župnije Celje – bl. Anton Martin Slomšek ter imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji (1. 8.).
Matej Nastran OFMCap je imenovan za vršilca dolžnosti voditelja Škofijskega odbora za družino Škofije Celje (15. 8.).
Vladimir Rufin Predikaka OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Olimje (1. 8.).
Damjan Ratajc, župnik Župnije Prebold in župnik soupravitelj Župnije Marija Reka, je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije sv. Andraž nad Polzelo ter imenovan za župnika soupravitelja iste župnije (15. 8.).
Mirko Škoflek, župnik Župnije Šempeter v Savinjski dolini, je imenovan za župnika soupravitelja Župnije Polzela (15. 8.).
Marko Šraml, župnik Župnije Slivnica pri Celju in župnik soupravitelj Župnije Prevorje, je razrešen službe župnika moderatorja Župnije Žusem in imenovan za župnika soupravitelja iste župnije (15. 8.).
Martin Tonkovič je zaradi zdravstvenih razlogov razrešen službe župnika sodelavca Župnije Žusem in odhaja v pokoj. Biva v Domu starejših – Martina hiša (Dom sv. Jožef v Celju) (15. 8.).
David Zagorc, župnik Župnije Rečica ob Savinji, je razrešen službe voditelja Škofijskega odbora za mladino Škofije Celje (23. 6.).
Rok Vinko Žlender CM je na predlog vizitatorja Slovenske province Misijonske družbe imenovan za župnijskega kaplana v Župniji Dobova, v Župniji Artiče in v Župniji Sromlje (1. 8.).

Delite prispevek s prijatelji!