Celje, 20. 9. 2018  

Zbor svetovalcev Škofije Celje je skladno s kann. 419-430 Zakonika cerkvenga prava (ZCP) za škofijskega upravitelja izvolil gospoda Roka Metličarja, nadžupnika v Laškem, dekana Dekanije Laško in predsednika Škofijske Karitas Celje.

   Zbor svetovalcev celjske škofije je po seznanitvi, da je papež Frančišek sprejel odpoved službi škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška in da je s tem škofovski sedež v Celju izpraznjen, izvolil škofijskega upravitelja, ki bo do imenovanja novega celjskega škofa vodil škofijo.

   Škofijski upravitelj ima po ZCP dolžnosti in oblast krajevnega škofa, razen v primerih, ki so po naravi škofovske službe in po pravu pridržani škofu (npr. posvečevanje v diakone in mašnike …), prav tako se, dokler je sedež izpraznjen, ne sme v škofiji uvesti nič novega. Tistim, ki začasno upravljajo škofijo, je prepovedano storiti vse, kar bi moglo škofiji ali škofovskim pravicam škodovati. Škofijski upravitelj tako skrbi za tekoče zadeve delovanja škofije, pomembne odločitve in spremembe pa morajo počakati na novega krajevnega škofa.

   Rok Metličar se je rodil v Celju 17. avgusta 1961, doma pa je iz župnije Šmarje pri Jelšah. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1988 v Mariboru. Kaplansko službo je opravljal v Brežicah (do 1989) in Slovenskih Konjicah (od 1989 do 1997), nato je postal župnik župnije Sladka Gora z znano baročno romarsko cerkvijo, kjer je ostal do leta 2009, ko je prevzel vodenje nadžupnije Laško in za nekaj let tudi soupravo sosednjih župnij Sv. Marjete pri Rimskih Toplicah in Sv. Miklavža nad Laškim.
   Od leta 1999 je duhovni voditelj župnijskih gospodinj na področju mariborske metropolije, od leta 2007, ko je bila ustanovljena Škofijska Karitas Celje, pa je njen predsednik in s svojo prizadevnostjo, čutom za sočloveka in ustvarjanjem mreže prostovoljcev, njihovim stalnim izoblikovanjem – duhovnim in človeškim – uspešno skrbi, da Škofijska Karitas Celje odgovarja na duhovne in materialne potrebe in stiske ljudi z območja celjske škofije. Od leta 2011 je dekan Dekanije Laško, od leta 2006 pa tudi član Zbora svetovalcev in Duhovniškega sveta Škofije Celje.

Zbor svetovalcev volitveM

Delite prispevek s prijatelji!