Brestanica – bazilika Lurške Marije
(kontakt župnijski urad Brestanica)

Čreta – cerkev sv. Marije in cerkev sv. Katarine Sienske
(kontakt župnijski urad Vransko)

Gora Oljka – cerkev Sv. Križa
(kontakt župnijski urad Polzela)

Gornji Grad – župnijska cerkev Sv. Mohorja in Fortunata (prostorninsko največja cerkev v Sloveniji)
(kontakt župnijski urad Gornji Grad)

Kalobje – župnijska cerkev Marijinega imena
(kontakt župnijski urad Kalobje)

Nazarje – župnijska cerkev Marijinega oznanjenja
(kontakt župnijski urad Nazarje)

Nova Štifta pri Gornjem Gradu – župnijska cerkev Marije Zvezde
(kontakt župnijski urad Nova Štifta)

Olimje – župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja
(kontakt župnijski urad Olimje)

Petrovče (škofijsko romarsko svetišče) – bazilika Matere Božje
(kontakt župnijski urad Petrovče)

Ponikva – župnijska cerkev sv. Martina (rojstna župnija bl. A. M. Slomška)
(kontakt župnijski urad Ponikva)
Ponikva – Slomškova rojstna hiša
(kontakt župnijski urad Ponikva)

Radmirje – župnijska cerkev Sv. Frančiška Ksaverija
(kontakt župnijski urad Radmirje)

Savinjski Lurd na Gradišču pri Grižah – cerkev Lurške Matere Božje
(kontakt župnijski urad Griže)

Sladka Gora – župnijska cerkev sv. Marije in sv. Marjete
(kontakt župnijski urad Šmarje pri Jelšah)

Sv. Ema – župnijska cerkev Sv. Eme
(kontakt župnijski urad Sv. Ema)

Sv. Križ nad Belimi Vodami – cerkev Sv. Križa
(kontakt župnijski urad Šoštanj)

Sv. Rok na Šmarjem pri Jelšah – cerkev Sv. Roka
(kontakt župnijski urad Šmarje pri Jelšah)

Svete gore ob Sotli – cerkev Matere Božje
(kontakt župnijski urad Sv. Peter pod Sv. gorami/Bistrica ob Sotli)

Svetina – župnijska cerkev Marije Snežne
(kontakt župnijski urad Črešnjice)

Sveti Jožef v Celju – župnijska cerkev Sv. Jožefa
(kontakt župnijski urad Celje – Sv. Jožef)

Tinsko – cerkvi Matere Božje in Sv. Ane
(kontakt župnijski urad Zibika)

Zagorje pri Pilštanju – župnijska cerkev Sv. Marije
(kontakt župnijski urad Pilštanj)

Delite prispevek s prijatelji!