Duhovniški svet, ki predstavlja in zastopa duhovniško občestvo v Škofiji Celje in je krajevnemu škofu v oporo in pomoč pri pomembnih odločitvah, se je zbral na 4. seji v mandatu 2021-2026 v sredo, 24. 5. 2023, v Vrbju.

Na dnevnem redu seje je bilo precej vsebin, tako da so po molitvi in pregledu zapisnika prejšnje seje najprej prisluhnili poročilom komisij in odborov: delo Komisije za formacijo je predstavil Janez Kozinc, Spremljanje stalnih diakonov Tadej Linasi, Komisijo za osebne zadeve Rok Metličar, delo Komisije za pripravo beatifikacije Izidorja Završnika Srečko Hren, delo Katehetske službe Mitja Markovič, delo Škofijskega odbora za mladino Klemen Klemen, Škofijski odbor za pastoralo poklicev Ivan Šumljak in delo z ministranti Roman Kavšak, Škofijski odbor za družino Tadej Linasi in delo Sinodalnega tajništva Klemen Klemen.

Nato je Janko Rezar predstavil postopek preureditve župnij v Velenju, kakšni so pastoralni in formalno-pravni koraki pri združevanju treh župnij v eno enoto.

Voditelj Pastoralne službe Sandi Koren je predstavil, kako poteka uresničevanje vizije Škofije Celje in priprava načrta in konkretnih korakov v skladu z njo.

Člani Duh. sveta so potem pregledali osnutek Statuta Škofijskega pastoralnega sveta in ga po podanih pripombah potrdili.

V zadnji točki je škofijski ekonom predstavil gospodarsko stanje in aktivnosti pri gospodarjenju s premoženjem in nekatere konkretne načrte za prihodnost (optimiziranje uporabe nepremičnin), o čemer so člani izrekli svoje mnenje.

 

Delite prispevek s prijatelji!