Med pastoralne ustanove, svete in komisije, ki skrbijo, da Cerkev v Sloveniji vrši svoje duhovno poslanstvo, spadata tudi Slovenski ekumenski svet (SES) in Svet krščanskih Cerkva (SKC). Obe ustanovi delujeta v okviru Slovenske škofovske konference. SES , ki ga sestavljajo duhovniki – predstavniki vseh slovenskih škofij in Slovencev iz zamejstva, ima predvsem nalogo, da ohranja in poživlja molitev in delo za medsebojno sodelovanje in edinost, ki je razpoznavno znamenje Jezusovih učencev(prim. Jn 13,34-35). SKC, ki ga sestavljajo predstavniki Katoliške Cerkve, Srbske pravoslavne Cerkve, Evangeličanske Cerkve v Sloveniji in Evangelijsko-binkoštne Cerkve, pa v duhu 2. vatikanskega koncila spremlja in animira sodelovanje med bratskimi krščanskimi Cerkvami, posebej dogajanja po srečanju med papežem Frančiškom in Ruskim patriarhom Kirilom, 12. 2. 2016 v Havani in po srečanju med papežem Frančiškom in predstavniki Svetovne Luteranske zveze, 31. 10. 2016 v Lundu na Švedskem.
   Letošnji jesenski seji obeh svetov smo imeli v četrtek, 22. novembra 2018, v Domu sv. Jožef v Celju. Na dopoldanski seji SES smo na podlagi predloga, ki ga vsako leto pripravi Tajništvo za edinost kristjanov v Rimu in Svetovni svet Cerkva, pripravili za naše razmere nekoliko prilagojeno gradivo za Svetovno molitveno osmino za edinost, ki bo od 18. do 25. januarja 2019 in bo letos potekala pod geslom: »Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« (5 Mz 16,20). V tem času, od 22. do 27. januarja 2019, bo v Panami tudi Svetovni dan mladih, zato smo na seji iskali pota in načine, kako bi tudi mlade zainteresirali za dejavno sodelovanje pri delu za edinost. Dopoldanski seji je sledilo kosilo, na katerem so se članom SES pridružili tudi člani SKC, ki so imeli po kosilu svojo sejo, na kateri so izmenjali informacije o zahtevni problematiki, ki jo prinaša priznanje avtokefalnosti Pravoslavni Cerkvi v Ukrajini. Vsi se zavedamo, da bi morali biti kristjani bolj prisotni pri reševanju perečih družbenih vprašanj. K temu nas vedno znova spodbuja papež Frančišek, posebej v apostolski spodbudi »Veselite in radujte se« (VR), kjer je rečeno, da naj naše medsebojne odnose močneje prežarja duh osmerih blagrov (prim VR 67-94), pa tudi zavest, da bomo sojeni po tem, kar smo storili našim najmanjšim bratom (prim. Mt 25,31-46. VR 95).

Stanislav Lipovšek, upok. celjski škof

Delite prispevek s prijatelji!