V četrtek, 14. marca 2013, je bila v Domu sv. Jožef v Celju seja Sveta krščanskih Cerkva, ki so se je udeležili predstavniki Srbske pravoslavne Cerkve, Evangeličanske Cerkve, Evangelijsko-binkoštne Cerkve in Katoliške Cerkve. Delegati krščanskih Cerkva so izmenjali stališča o projektih, ki povezujejo krščanske Cerkve v Sloveniji in pospešujejo medsebojno sodelovanje ter duhovni in materialni blagor naše domovine. Posebej so se ustavili ob skupnih nalogah, ki jih vsako leto usmerja in poživlja molitvena osmina za edinost kristjanov. Svet bo sodeloval tudi na proslavi 1700-letnice milanskega edikta, ki jo bomo letos septembra obhajali v Nišu, močne verske, kulturne in narodnostne razsežnosti pa ima tudi 1150. obletnica prihoda svetih bratov Cirila in Metoda na Moravsko, ki jo bomo obhajali letos 5. julija v Velehradu na Moravskem.

   Delegati so dopolnili in sprejeli tudi Statut Sveta krščanskih Cerkva in skupaj z novoizvoljenim predsednikom Stanislavom Lipovškom in tajnikom Sveta sklenili, da bodo tudi v bodoče pozorno spremljali dogajanje doma in po svetu in s konstruktivnimi predlogi pomagali reševati pereča verska in družbena vprašanja, ki jih prinaša utrip vsakdanjega življenja.

Člani Sveta krščanskih Cerkva (od leve proti desni): Željko Lubarda – SPC, Dejan Mandić – SPC, Milan Duduković – SPC, Stanko Lipovšek – celjski škof, Tone Rojc – RKC, Geza Filo – Evangeličanska C., Daniel Brkič – Ev. Binkoštna C., Leon Novak – Evangeličanska C.

 

IZJAVA PREDSTAVNIKOV KRŠČANSKIH CERKVA OB IZVOLITVI PAPEŽA FRANČIŠKA


Predstavniki krščanskih Cerkva v Republiki Sloveniji, zbrani na redni seji v Domu Sv. Jožef v Celju, v četrtek 14 .marca 2013, z veseljem in hvaležnostjo pozdravljamo novega rimskega škofa in Petrovega naslednika. Posebej smo veseli, da si je izbral ime po sv. Frančišku Asiškem in s tem že nakazal vsebino in program izvrševanja Petrove službe.
Prepričani smo in v ta namen molimo, da bo Cerkev napredovala v duhu evangeljskega uboštva in bo še v večji meri v službi ubogim, kar je bilo na poseben način priporočeno na rimski sinodi o novi evangelizaciji.
/sledijo podpisi predstavnikov krščanskih Cerkva/

Delite prispevek s prijatelji!