Odbor za ŽPS in Pastoralna služba Celje sta v soboto, 17. novembra 2018, v Domu sv. Jožefa pripravila seminar za župnike in tajnike/tajnice ŽPS o skrbi in pomoči pri prenosu vere v družinah z otroki od krsta do vstopa v OŠ. Družine z malimi otroki živijo v posebej zahtevnih in intenzivnih okoliščinah (odsotnost staršev zaradi služb, skrb za otroke, utrujenost…), v katerih je včasih težko živeti in prenašati vero ter biti zgled v veri otrokom. Letos se zato Cerkev na Slovenskem sprašuje in razmišlja, kako lahko župnijsko občestvo pomaga družinam na tem področju.
   Na seminar za ŽPS smo povabili župnika in voditelja Pastoralne službe v Škofiji Koper gospoda Ervina Mozetiča, ki veliko svoje energije in časa nameni prav temu vprašanju. Udeležencem, bilo nas je okoli 60, je predstavil svoje ideje in uspešne poskuse, ki prinašajo sadove in pomagajo družinam z otroki, da doma več molijo, se pogovarjajo o veri, da pridejo v cerkev k maši in na druga srečanja v župnijo.
Seminar tajniki ZPS nov 2018 05Nekaj idej in pobud:
– Mlade zakonce zajeti takoj po poroki.
– Župnijske kateheze za odrasle.
– Oratorij – to so dnevi veselja, razgibanih dejavnosti, pesmi, igre in tudi krščanskega življenja.
– Za molitev v družini je potrebna preprostost. Potovanje Skrinje Svetega pisma; potovanje Jezusove ali Marijine podobe z vzorci molitve v močnih časih – advent, post…
– Romanje kipa ali Marijine podobe po družinah
– Maše za mlade družine so enkrat na mesec, ko bogoslužje pripravijo otroci s starši.
– Otroška maša z zanimivim gostom (redovnica/redovnik, misijonar(ka), …), ki bi na zanimiv način približal otrokom vero (Boga)
– Ponuditi varstvo otrok med raznimi srečanji.
– Pri vključevanju tistih, ki še niso vključeni v redno življenje Cerkve, so zelo koristne dodatne možnosti srečevanja, kot so miklavževanje, materinski dan, srečanje mladih družin… Ponudbe za družine naj bodo konkretne, na primer programi in delavnice za predšolske otroke (miklavževanje, adventni venčki, pirhi…).
– Zelo dobra gesta je rokovanje z ljudmi po maši……
Seminar tajniki ZPS nov 2018 02– Družine krščencev otrok določenega leta, ki še niso pri verouku, torej vseh pet let, se povabi k maši, blagoslovu otrok in družin; slavju sledi pogostitev in druženje.
– Enkrat mesečno se nedeljski župnijski maši doda razsežnost krstne maše. V župniji se določi nekoga, ki bo vsak mesec pripravil spisek predšolskih otrok, ki so bili krščeni v posameznem mesecu. Tem družinam pošlje vabilo da se udeležijo te t.i. »krstne maše«.
– Vabila družinam za razne delavnice predšolskim otrokom ob različnih časih bogoslužnega leta. Poslužujmo se teh načinov: oglaševanje, informativni dnevi….
– Organizirajmo dan družin, dan župnije, kjer zopet oglašujemo, vabimo. Pomembno je druženje in tudi zabava. Župnijski svet pripravi srečanja in igre za celotne družine.
Seminar tajniki ZPS nov 2018 03– Ponuditi literaturo ob svetih časih.
– Svetopisemske urice za najmlajše
– Pošiljajmo voščila za krstni dan; za to moramo vedeti krstni datum… Kristjani moramo živeti družino na široko, v povezavah.
Medgeneracijska povezanost je pomembna, posebno med kristjani – stari starši pripovedujejo zgodbe svetnikov.
– Skoraj v vsaki župniji so nekateri, ki imajo sposobnosti oblikovati lutke in pripravimo lutkovno predstavo.
– Veliko je družinskih praznikov, da se povabi družine: obletnica poroke, krsta, godovni dan.

Seminar tajniki ZPS nov 2018 09

– V okviru župnije s pomočjo ŽPS in drugih naredimo razne natečaje za mlade družine, ki zajemajo vsebino vere: recimo Bogkov kot, jaslice, pirhe… Cilj je ta, da se v vsakem domu najde prostor za vidno navzočnost Boga.
– Obiskovanje mladih družin s strani domačega župnika s poudarkom na spoznavanju faranov, podajanja kateheze.
– Enkrat letno romanje družin – na začetku pastoralnega leta ali na koncu.
– Danes je moderno pohodništvo – organiziramo peš romanje po podružnicah župnije.
– Voščilo ob rojstvu otroka – člani ŽPS v imenu župnije prinesejo čestitko ob rojstvu otroka v družino in tako se ustvari že prvi stik.

   Seminar tajniki ZPS nov 2018 08G. Mozetič je posebej poudaril, da vseh teh pobud ne izpelje on sam, ampak s pomočjo in skupaj s člani ŽPS, starši in s širšo mrežo sodelavcev in sodelavk.
   Udeleženci so se nato razdelili v skupine in si podelili izkušnje iz svojih župnij in razmišljali o konkretnih korakih, ki bi jih lahko na področju mladih družin in prenosu vere storili v svojem okolju. Če bodo v vsaki od župnij, ki se je preko svojega predstavnika udeležila seminarja, naredili vsaj eno dejavnost, namenjeno mladim družinam z majhnimi otroki, bo sobotno srečanje obrodilo velike sadove.

Seminar tajniki ZPS nov 2018 10

Seminar tajniki ZPS nov 2018 06

 

Delite prispevek s prijatelji!