Na zadnji dan letošnjega radijskega misijona, 8.4.2022, je imel osrednji misijonski nagovor škof Maksimilijan z naslovom Največja pa je ljubezen.

Prispevek in posnetke nagovora najdete na spletni strani Ognjišča.

Škof Maksimiljan Matjažin Jože Bartolj

Foto: Izidor Šček

Nekaj poudarkov iz škofovih misijonskih besed:

Ljubezen je srčika Cerkve. To nam pogosto zveni kot fraza. Da nam ne bi zvenelo kot fraza, prisluhnimo preroškemu pozivu papeža Frančiška k sinodi ➡️ da razmislimo o smislu našega obstoja.

Smisel Cerkve je namreč samo eden: Da oznanja razodetje Boga temu svetu. To pa je razodetje Boga kot ljubezen. Bog je ljubezen.

Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. (Jn 3, 16-17)

V tem je ves kontekst Cerkve in teologije. Sinoda nas želi prebuditi, da bi se zavedali tega temeljnega sporočila.

»Jaz sem pot, resnica in življenje.” (Jn 14,6)

V Jezusu Kristusu se je razodelo vse:

  • življenje: vsebina življenja, razodetje Boga kot življenje.
  • pot: naša pot, kako do te resnice življenja priti, kako živeti in delati, kakšen naj bo način delovanja človeka in Cerkve, da bo razodevala Kristusa.
  • resnica: je svobodna osebna pripadnost drugemu. Resnica, svoboda in ljubezen se med seboj neločljivo prepletajo. Boga ne morem prepoznavati, če ne živim v ljubezni.

Metoda ljubezni pa je najbolj lastna Bogu in tudi človeku najbolj pristna in notranja.

Papež nas vedno znova spominja, da je protagonist sinode Sveti Duh.

Mi smo občestvo, kar biblično pomeni, da živimo ne samo drug poleg drugega, ampak živimo organsko – drug iz drugega in drug za drugega.

Tako občestvo je alternativa vsem ostalim skupnostim. Tak način bivanja pa ni iz naše moči, nismo nek etični laboratorij, nismo trening novega življenja ali zbirka nekih vrednot, ki bi jih po metodi askeze uresničevali, ampak je gibalec vsega Sveti Duh, ki nas vključuje V Kristusovo telo.

Sinoda je odgovor na krizo. Kriza v Cerkvi se kaže v okostenelosti, klerikalizmu, tradicionalizmu, nostalgizmu … v vsem tem, kar ne daje življenja. Hkrati pa je velika kriza tudi v svetu. Srčika obeh kriz korenini na vladarstvu individualizma. Izvirni greh je ego, ki hrani samo sebe in ima sovražnike ter proizvaja individualiste, avtokrate, ne pa ljudi občestva.

Cerkev, ekklezia, že v samem izrazu pomeni sklicati izmed množice občestvo, ki tvori osebo, telo Jezusa Kristusa. Torej je na začetku Nekdo, ki kliče! Klic je ključen, je mejnik zgodovine in življenja. Klic je iz ljubezni in nas kliče k ljubezni.

Vsako občestvo se začne s prepoznanjem klica. Življenje se začne, ko se tega odnosa zavedaš. Škof je povabil k branju okrožnice papeža Benedikta Bog je ljubezen, ki pravi, da se vera začne, ko izkusim srečanje, ko sem doživel klic in izkušnjo občestva: da je Bog nekdo, ki se me dotakne v osebni točki.

V Svetem pismu beremo, da se odrešenjska zgodovina začne s klicem.

Mojzes je bil modrec v Egiptu, z mislijo, da bo sam nasitil in odrešil izvoljeno ljudstvo. Po pobegu zaradi umora in 40 letih v puščavi ga v gorečem grmu pokliče Bog. Mojzes spet misli, da bo po svoji logiki prišel do Boga. Bog ga ustavi: Ne več s svojo glavo, s pametjo, z močmi … Sezuj si čevlje, ker je področje Božjih skrivnosti sveto, sveti so odnosi. Hkrati z Mojzesom se sezuva Bog: videl sem stisko svojega ljudstva, zato sem stopil dol! Bog želi vstopat, biti del tega ljudstva in ga želi reševat.

Bog je skozi zgodovino na različne načine stopal k človeku. Prepričati ga želi, da je on Bog, ki daje življenje in skrbi za njih. V Egiptu jih je poskušal prepričati z močjo (10 egiptovskih nadlog), v puščavi z besedo Postave (10 zapovedi), da bi slišali, kdo je on in kdo so oni ter da je ljubezen tista, ki je življenje. Pa jih ni prepričalo, zato:

Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu. (Heb 1,1)

Ne po besedah, ne po moči, ampak po sestopu Boga k človeku, kar je srčika ljubezni.

Apostol Pavel v 1 Kor, ki je eklezialno pismo sinode in pismo ljubezni, išče načine, kako modremu ljudstvu in religioznim ljudem povedati resnico o Bogu. Zato oznanja besedo o križu, ki je za ene neumnost, za druge pohujšanje, ker si oboji želijo Boga prislužiti s svojo pridnostjo, aktivnostjo …, kar je tudi nam danes blizu. Bog pa želi, da ga najprej sprejmemo, ko on prihaja k nam.

Za vstop v sinodalno razmišljanje je potrebna zdrava osebna mera resnicoljubnosti, poštenosti, ponižnosti do sebe, drugih, Boga. Potem boš ugotovil, koliko je sprememba mišljenja v tvojih zmožnostih, sposobnostih, koliko pa v resnici potrebuješ pomoči pri izstopanju iz samega sebe k drugemu.

Jn 12: ponavlja se tragika izvoljenega ljudstva. Grki bi radi s svojim razumom prepoznali Boga, a Jezus ve, da jih z močjo (grmenje) ne more prepričati, niti z besedami. In isto se je zgodilo Pavlu, ko je govoril Grkom. Zato spregovori z besedo križa, saj je zaradi tega prišel:

Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. (Jn 12,24)

Oče, poveličaj svoje ime! (Jn 12,28) Tudi z njegovo smrtjo. To je zaključek Jezusovega javnega delovanja. Potem zbere učence v dvorani zadnje večerje, kjer jim umije noge kot suženj, kar je ponižno služenje Boga človeku, to je dejanje ljubezni, ki spreminja (Petrova reakcija).

Edina zapoved, ki jo Jezus da, je nova zapoved: Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. (Jn 13,34-35) Ki pa pravzaprav ni zapoved:

Ljubezen ni zapoved, ampak je dar. Jezus nam daje dar samega sebe in nam pravi: “Sprejmite to mojo ljubezen in v tej moji ljubezni lahko ljubite in živite.”

V pogovornem misijonskem večeru so skupaj z gosti razmišljali o temi misijonskega dne.

✝️Ob vstopu v Veliki teden je škof podal podobo cvetne nedelje, ki je veličastna in skrivnostna ter povzema vsebino misijona Skupaj na poti. V Lukovem evangeliju beremo, da Jezusu pripravijo oslička. Izpolnjujejo se mesijanska pričakovanja, hkrati pa v tem vidimo vrata v skrivnost Velike noči:

Bog išče nas, s ponižnostjo želi vstopiti v vsako človeško življenje.
Gospod želi našo človeško realnost, slabost. Podoba osla je podoba ponižne živali, ki v tradiciji Cerkve predstavlja človekovo telo, šibkost, nemoč. Na nas je, da Bogu ljubezni damo prostor. Naša naravna ljubezen se ohladi, ker je ranjena od izvirnega greha. To je ljubezen, ki deluje iz svoje moči, želi ščititi sebe in svoje interese. Božja ljubezen pa je darujoča.
Naša ljubezen je življenje Božje ljubezni in ta Božja ljubezen spreminja.

Škof je spodbudil, da beremo Pavlov opis ljubezni v 1 Kor 13 tako, da zamenjamo besedo ljubezen z besedo Bog.

❦ Izpuščajmo svoj napor in sprejemajmo dar resnične ljubezni, ki ne izvira iz človeka.

❦ Križ je razodetje Božje ljubezni do konca. Vzemi svoj križ pomeni vzemi blagoslov Božje prisotnosti, vzemi, kar je Bog Oče položil v križ – vse, kar je imel, svojo ljubezen, svojega Sina.

Kristjani smo sol, ne testo, nismo tisti, ki bomo kvantitativno spremenili družbo, ampak ji dajemo okus. Sinoda je klic k občestvu, ki je izvor in sad ljubezni. Bog Oče, Sin in Sveti Duh so Sveta Trojica ljubezni.

Prva naloga sinode je preverjanje poslušanja drug drugega, saj se zelo slabo poslušamo. Papež velikokrat omenja to temo in pravi, da je poslušanje prva oblika nežnosti. Je izstopanje iz samega sebe in spuščanje drugega v ta prostor, je resnično odpiranje drugemu. Polni smo svojih idej in svojega prav, zato se ne razumemo niti med enako mislečimi, kaj šele, da bi lahko stopili v dialog z drugače mislečimi. Poslušanje nujno terja, da prestopim v način ljubezni. Sicer ne poslušam, ampak se z zidaki ograjujem od občestva in tako ne more nastati ne občestvo, ne Cerkev.

Ko pridemo v krize, stranpoti, nam papež pravi, da naj se zavedamo, da je protagonist sinode Sveti Duh.  Po krstu smo že prejeli Božje življenje, Božjo naravo, Svetega Duha. Zato nismo samo ustvarjena človeška bitja, ampak smo odrešena človeška bitja. Bog ni poskusil rešit človeka, ampak ga je rešil!

Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom. (1 Kor 1,9)

❦ Gradimo na zvestobi Boga, na daru, ki smo ga prejeli, na odrešenem človeku in ne na naravnem človeku.

Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe. (Gal 2,20)

V zaključni besedi je škof spodbudil, da bi bili odprti za besedo Velikega tedna, da bi jo slišali, da bi videli bogastvo viška Božje besede, ki nas pelje od stvarjenja sveta do vizije nebeškega Jeruzalema.

❦ Bog nas srečuje v našem realnem svetu, v tem svetu se gradi večnost.

❦ Odprimo svojo resničnost za Božjo prisotnost, ki je preko ponižnosti stopila v naš svet.

Delite prispevek s prijatelji!