V sredo, 5. 10. 2022, so se duhovniki  in redovniki Škofije Celje zbrali pri Svetem Duhu v Celju na skupni konferenci o prihodnji viziji za Škofijo.

Sandi Koren, voditelj Pastoralne službe, takole predstavi prehojeno pot:

Iskanje vizije Škofije Celje

Kmalu po imenovanju novega škofa v letu 2021 smo v Škofiji Celje začeli s skupnim iskanjem naše vizije. Zavedamo se, da je vizija pravzaprav slika prihodnosti naše škofije, ki jo za nas ima Bog in želi, da bi se za njo vneli in živeli. Škof Maksimilijan je zato jeseni 2021 ustanovil Strateški svet Škofije Celje, ki je nato v procesu iskanja te Božje volje za našo škofijo najprej prisluhnil Svetemu Duhu in prepoznaval ter razločeval, kaj nam On govori, da želi za nas.

Po nekaj srečanjih, tako v širši sestavi Strateškega sveta kot v ožji redaktorski skupini, smo prišli do povedi, za katero se nam zdi, da zaobsega to, kar smo prepoznali, da Bog želi, da se zgodi v naši škofiji in kar nas vžiga, navdušuje in v nas prebuja novo veselje in upanje. Predlog vizije za našo škofijo se glasi:

V SVETEM DUHU SE PREPOZNAVAMO IN OBLIKUJEMO KOT DEJAVNI IN SOČUTNI ČLANI OBČESTEV, KOT MISIJONARSKI UČENCI IN VODITELJI.

 

Mitja Markovič, David Zagorc in Klemen Klemen so v kratkih prispevkih nagovorili zbrane o tem, kaj se jih v stavku vizije dotika in navdušuje. Škof Maksimilijan pa je nagovoril svoje duhovnike:

“V viharjih, v prelomnih trenutkih, se lahko bolj jasno razločuje posege Duha, moč Duha, vodenje Duha.”

“Zaključek prvega dela sinodalnega procesa daje čutiti, koliko je pravzaprav lakote po tistih ključnih stvareh, ki jih je papež na začetku preroško izpostavil kot tisto, kar pravzaprav Cerkev je: Živo občestvo, ki je ontološko, je Božje, ki živi iz klica v novo življenje. Soudeležba, ki pomeni, da vsak ud telesa opravi svojo vlogo, da dá telesu kar zmore. Vsak da skupnosti to, kar ima, darove, ki jih ima in ki so različni. Poslanstvo, ki pomeni, da lahko nekaj daš, to je najlepši del ljubezni, življenja, ko lahko nekaj daš.”

Duhovniki so imeli nato nekaj časa za osebno delo v tišini, nato pa so si v skupinah podelili, kaj njih navdušuje in kaj čutijo, da bi lahko bilo boljše.

Posnetkom nagovorov lahko prisluhnete:

Delite prispevek s prijatelji!