Zahvalna nedelja, ki jo letos obhajamo 5. novembra, je najprej zahvala Bogu za duhovne darove bogoslužnega leta, ki ga bomo zaključili v nedeljo, 26. novembra 2017, na slovesni praznik Kristusa Kralja. Hvaležno se oziramo tudi na prehojeno pot obhajanja Stoletnice fatimskih dogodkov, ki smo jih globoko doživeli na škofijskem fatimskem romanju, ki je bilo 15. julija 2017 v Petrovčah in na Vseslovenskem fatimskem romanju, ki je bilo 14. oktobra 2017 v Stični, ko so se nam pridružili tudi škofje, duhovniki in mnogi verniki iz sosednje Hrvaške. Prisrčno in duhovno bogato je bilo tudi dogajanje, ko je kip Fatimske Matere Božje obiskoval naše dekanije, župnije in družine. To so bili zares trenutki Božje bližine in iskrene pobožnosti, ki jo v nas budi Božja Mati Marija.
   Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem mojim sodelavcem in sodelavkam na Škofijskem ordinariatu in vsem drugim škofijskim ustanovam: članom Duhovniškega sveta, Zboru svetovalcev, Pastoralni službi in njenim ustanovam, Pastoralnemu svetu, dekanom in naddekanom, Gospodarski upravi ter drugim škofijskim odborom in komisijam. Posebej se zahvalim vsem duhovnikom, ki so sodelovali in pomagali pri sestavljanju poročila o pastoralnem in upravnem stanju škofije, ki smo ga pripravili za obisk »Ad limina apostolorum«, ki bo marca 2018 v Rimu. Zahvalo in priznanje izrekam vodstvu in članom Škofijske Karitas in Župnijskih Karitas, ki v teh kriznih časih, še posebej v soočenju z begunci, v odlični meri razodevajo podobo Jezusa Kristusa – Usmiljenega Samarijana. Bog povrni in hvala vsem molivkam in molivcem za duhovne poklice, še posebej vodstvu in članom Molitvene zveze za duhovne poklice za vztrajno molitev in žrtev za duhovne poklice. Še naprej bomo zaupno molili in trdno upamo, da bo naša vztrajna in zaupna molitev po Jezusovem zagotovilu obrodila sadove (prim. Mt 7,7).
    Zahvala pastoralnim ustanovam po naših župnijah, še posebej katehistom in katehistinjam, članom ŽPS, ŽGS, cerkvenim pevkam in pevcem, zborovodjem, organistom, ministrantom, bralcem, izrednim delivcem obhajila, animatorjem birmanskih in drugih skupin, veroučnim, mladinskim in molitvenim skupinam, zakristanom, župnijskim gospodinjam, krasilcem in vzdrževalcem cerkva in župnijskih prostorov.
Zahvala vsem dobrotnikom, ki z vašimi darovi za sv. maše pa tudi z darovi pri sv. maši skrbite za naše duhovnike, za različne cerkvene ustanove, pa tudi za vzdrževanje naših cerkva. Še posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim in onemoglim, da z molitvijo in tiho žrtvijo gradite Božje kraljestvo.
    Zahvaljujem se Bogoslovnemu semenišču in Teološki fakulteti, Katehetsko pastoralni šoli in Domu sv. Jožef za duhovno in pastoralno formacijo duhovnikov, bogoslovcev in drugih pastoralnih sodelavcev.
Lepo se zahvalim za kvatrne nabirke, binacije, trinacije, prispevek za socialno zavarovanje in druge prispevke, ki jih oddajate na škofiji.
    Apostol Pavel pravi, da »ni nič ta, ki sadi in nič ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast, Bog« (1Kor 3,7). K njemu se vsi skupaj obračamo in se mu zahvaljujemo. Če bomo zvesto služili Gospodu, potem bomo tudi vse drugo prav naredili; zato iščimo najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo nam bo navrženo (prim. Mt 6,33). Zato v veri in zaupanju, v resnici in ljubezni, nadaljujmo duhovno pot naše škofije in obilen Božji blagoslov, varstvo Božje Matere Marije ter zgled in priprošnja naših zavetnikov bl. škofa Antona Martina Slomška, sv. Eme in sv. Maksimilijana naj spremlja in podpira naše delo in našo službo za blagor Božjega kraljestva.

Delite prispevek s prijatelji!