Letošnje velikonočno praznovanje bogati in poživlja apostolska gorečnost in pastoralna svežina našega papeža Frančiška, ki nas prijetno preseneča in vabi, da tudi mi v poslušnosti Sv. Duhu krenemo na še neizhojena pota našega pastoralnega delovanja, da bomo vsem ljudem, še posebej tistim, ki so se od vere oddaljili, ostarelim, bolnim in vsem pomoči potrebnim v teh dneh oznanili »vse spoznanje presegajočo ljubezen Božjo« (prim.Ef 3,19), ki se nam razodeva v velikonočni skrivnosti našega Gospoda Jezusa Kristusa.

   To je moja želja, to je moje velikonočno voščilo vam, dragi sobratje duhovniki, redovniki, diakoni, sestre redovnice, vsi verniki celjske škofije in vsi, ki v srcu dobro mislite. Veselimo se v Gospodu in bodimo priče, da Kristus živi, tu in sedaj, med »že in še ne« božje odrešitvene zgodovine.


vaš škof Stanislav Lipovšek

Delite prispevek s prijatelji!