Velikonočni prazniki nas želijo tudi letos obogatiti s svojo bogato vsebino in s svojim sporočilom. V Cerkvi v Sloveniji in še posebej v mariborski metropoliji Veliko noč obhajamo v znamenju vesele novice, da je papež Frančišek imenoval novega mariborskega nadškofa metropolita in se tako v življenju mariborske nadškofije odpira novo poglavje v njenem poslanstvu za duhovni blagor vernikov v tem delu naše domovine.
   Veseli smo, da Cerkev v Sloveniji pogumno nadaljuje pastoralno prenovo, ki v duhu 2. vatikanskega koncila, Slovenske sinode in pastoralnega dokumenta »Pridite in poglejte« že rojeva prve sadove.
Na ravni vesoljne Cerkve se nadaljuje rimska sinoda škofov, ki je posvečena družini in njeni vlogi v sedanjem svetu. Če so v prvem delu tega zborovanja, ki je bilo lani oktobra v Rimu, zbrani delegati ugotavljali dejansko stanje družine, bodo v drugem delu tega zborovanja, ki bo letos oktobra v Rimu, poskušali dati ustrezna navodila in smernice, ki naj pomagajo, da bo družina kot temeljna ustanova družbe in Cerkve tudi danes in jutri uresničevala svoje poslanstvo.
   V to svetlo in upanja polno dogajanje, doma in po svetu, žal vstopajo tudi mnogi negativni in zaskrbljujoči pojavi, ki ogrožajo našo varnost in rušijo temeljne vrednote našega življenja. Mislimo predvsem na vojne spopade in na pojav svetovnega terorizma, krivic in nasilja, ki prinaša toliko gorja in trpljenja. Pa tudi v naši domovini se soočamo z mnogimi napetostmi in zaskrbljujočimi pojavi. Močno nas vznemirja sprejetje Zakona o družini in družinskih razmerjih z vsemi negativnimi posledicami za vlogo in poslanstvo naših družin. V duhu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja naša ustava, imamo vsi ljudje pravico, da izrazimo svoje mnenje in prepričanje o vseh vprašanjih, tudi o družini in o pravicah zakoncev, staršev, otrok in starih staršev, ki so povezana z družino in imajo svoje božjepravne, naravne in človeške temelje in razsežnosti.
   Naj v te probleme in temine vsakdanjega življenja posije luč in sporočilo velikonočnega praznika, ki nam zagotavlja, da nismo sami, ampak je Gospod z nami. To pomeni, da v svetu in pri nas niso na delu le sile teme, ki ogrožajo temelje našega bivanja in človeško dostojanstvo, ampak se na tem svetu vztrajno in nezadržno uresničuje božji načrt odrešenja, ki ga je začel in uresničil Jezus Kristus in ga danes v moči njegovega naročila uresničuje njegova Cerkev.
   Ko si v teh dneh voščimo srečne in blagoslovljene velikonočne praznike, želimo prav to, da bi se v teh prazničnih dneh na mnogotere načine srečali s Vstalim Kristusom, vstopili v skrivnost in sporočilo velikonočnega praznika in bi v luči in moči Jezusa Kristusa, križanega, od mrtvih vstalega Gospoda zajeli novih duhovnih moči in spodbud za pot, ki je pred nami.
   Gospod je z nami; tudi mi bodimo z njim; za srečne, vesele in blagoslovljene velikonočne praznike.

+Stanislav Lipovšek, celjski škof
apost. adm. mariborske nadškofije

Delite prispevek s prijatelji!