V nedeljo, 18. januarja 2015, je bila v samostanski cerkvi Št. Pavel v Lavantinski dolini prisrčna slovesnost, ko je dr. Stanislav Lipovšpek, celjski škof in apost. adm. mariborske nadškofije samostanu pokonil Slomškove relikvije, ki so jih slovesno izpostavili v Vstajenski kapeli samostanske cerkve. Pri slovesnosti je skupaj z domačim opatom in samostansko družino sodelovalo veliko vernikov, med njimi krajevni župan in drugi predstavniki kraja. Posebej so bili veseli pobudniki Benediktove in Slomškove romarske poti, ki že nekaj časa delujeta pod okriljem benediktinskega samostana in povezujeta prebivalce teh krajev in dveh sosednjih držav.
   Celjski škof je v nagovoru močno naglasil globoke duhovne vezi in korenine, ki nas povezujejo, še posebej ustanovitev samostana, ki je razvil močno misijonsko dejavnost v Podravju, in leta 1228 ustanovitev Lavantinske, pozneje mariborske škofije, ki je imela prvotno svoj sedež v bližnjem Št. Andražu v Lavantinski dolini. Tu je 13 let deloval tudi bl. škof Anton Martin Slomšek, ki je leta 1851 ustanovil molitveno zvezo – Bratovščino sv. Cirila in Metoda, ki naj bi apostolsko delovala za edinost kristjanov.
   Slom relikvije St Paul 2015 2Zanimivo, da smo Slomškove relikvije izpostavili prav na nedeljo, ko smo začeli Molitveno osmino za edinost kristjanov. Naj zgled in priprošnja bl. škofa Antona Martina Slomška vse prežarja in nas vodi na pota edinosti, miru in sodelovanja.

Delite prispevek s prijatelji!