Župnija Šmarje pri Jelšah
Cesta na Sv. Rok 2
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
tel.: 03/582-11-32

Župnik: Damjan RATAJC
damjan.ratajc@rkc.si

Duh. pomočnik: dr. Janez KOZINC (voditelj propedevtičnega letnika)
Duh. pomočnik: Janez ZUPANC

URL: http://zupnija.smarje.com/

Delite prispevek s prijatelji!